Európai Bíróságok

Az előzetes döntéshozatali eljárásokban (EDE) a bírók olyan kérdéseket fogalmazhatnak meg az Európai Unió Bírósága (EUB) felé, mely az ítélkezésben való döntésüket segíti elő úgy, hogy az jogállami és európai közösségi normáknak is megfelel majd. Az előzetes döntéshozatali kérdésekre adott válaszok sok-sok folyamatban lévő devizás ügyének a sorsát is befolyásolhatják majd, ezért fontos azokat figyelemmel kísérni.

Azok az ügyek, melyeket az Európai Bíróság befogadott, C-vel kezdődő ügyszámot kapnak.

Az eddigi EDE kérdések egyben letölthetőek itt: Összes kérdés egyben

Az általunk ismert eljárások letölthetőek itt (az ügyszámra kattintva):

EDE I. C-483/16 – Sziber ügy 2016.08.29. (alperes Erste Bank)
Lehetséges-e a DH törvények alá tartozó adósokkal szemben a bírósági eljárásban többletkövetelményeket támasztani vagy nem? Bővebben itt: CURIA C-483/16
Korábbi cikkünk az eljárásról pedig itt olvasható: Előzetes döntéshozatali eljárás  


EDE II. C-38/17 – GT ügy 2016.12.14. (Raiffeisen)
Az 1/2016 jogegységi határozatban foglaltakat vitatja. Megfelel-e a fogyasztóvédelmi értékeknek és elveknek az, hogy nem kötelező a szerződéskötést megelőzően a a szerződés érvényességi feltételeinek megismertetése a fogyasztóval illetve megengedi, hogy a már visszavonhatatlan vállalási kötelezettségek után közöljön érdemi információkat anélkül, hogy ez semmisséget eredményezne. Bővebben itt: CURIA C-38/17


EDE III. C-118/17 – Dunai ügy 2017.01.09.
DH törvények, PJE-k és Kúriai eljárások kapcsán felmerülő kérdések.
AZ Európai Unió Hivatalos lapjában: EDE C-118/17


EDE IV. C-51/17 – Ilyés és Kiss ügy (alperes: OTP Bank Nyrt.) 2017.01.17.
Egyedileg meg nem tárgyal feltételnek számít-e és ekként a 93/13/EK rendelet hatálya alá tartozik az, hogy a DH törvények (forintosítás) előírásai az árfolyamkockázatot a fogyasztóra visszamenőleges hatállyal terhelt történő szerződéses kikötésnek tekintik. Bővebben itt: CURIA C-51/17
Közlemény a Fővárosi Ítélőtábla oldalán: http://fovarosiitelotabla.birosag.hu/) 


EDE V. C-126/17 – Czakó ügy (alperes Erste Bank)
Megfelel-e a 93/13/EK rendeletben foglalt kritériumoknak a kölcsönszerződésekben használt X CHF,  legfeljebb Y HUF meghatározás? Bővebben itt: EDE V. C-126/17


EDE VI. C-232/17 VE ügy
Bővebben itt: A Budai Központi Kerületi Bíróság (Magyarország) által 2017. május 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – VE kontra WD (C-232/17. sz. ügy)


EDE VII. C-259/17Rózsavölgyi ügy


EDE VIII. C-511/17 – Lintner ügy
Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma 36.G.42.055/2016/14.


EDE IX. Még nincs EU száma – Kúria Pfv.VII.22.444/2016/11.
A Kúria végzése letölthető itt: EDE IX.


Korábbi cikkünk az Európai Bíróságokon lévő ügyekről : EUrópai Bíróságok előtt lévő ügyek

IM európai bíróságokon lévő devizás ügyek tájékoztatás

C-627/15 – Gavrilescu ügy
Értelmezhető-e a 93/13/EK rendelet szerinti egyedileg meg nem tárgyalt szerződéses feltételnek az, hogy az adós a havonta fizetendő törlesztőrészleteket terhelő árfolyamkockázatot kizárólagosan köteles viselni? Bővebben itt: CURIA C-627/15

C-186/16 – Andriciuc és társai
Úgy kell-e értelmezni a 93/13 irányelv1 3. cikkének (1) bekezdését, hogy a felek szerződésből eredő jogai és kötelezettségei közötti jelentős egyenlőtlenség fennállását szigorúan a szerződés megkötésének időpontjára figyelemmel kell értékelni, vagy az azt az esetet is magában foglalja, amikor az időszakosan vagy folyamatosan teljesítendő szerződés teljesítése során az átváltási árfolyam jelentős ingadozásai miatt a szolgáltatás teljesítése a fogyasztó számára túlzott terhet jelent a szerződés megkötésének időpontjához képest? Bővebben itt: CURIA C-186/16
Ebben az ügyben a végkövetkeztetések itt olvashatóak: C-186/16 NILS WAHL FŐTANÁCSNOK INDÍTVÁNYA

Előzetes döntéshozatali eljárásra tett nyilvános javaslatok, melyeket a bírák szabadon felhasználhatnak az előttük aktuálisan folyó ügyben, döntésük szerint.

EDE nyilvános javaslat 1.: PITEE-Jogegysegi Döntesek ellen (angol is) 2016.11.28. (Az EDE III. egyezik)
EDE nyilvános javaslat 2.: dr. Bárdos Gergely ügyvéd (angol is) 2017.01.27.
EDE nyilvános javaslat 3.: dr. Bárdos Gergely ügyvéd
2017.03.02. (Az EDE VI. egyezik)

Amennyiben tudomásuk van egyéb előzetes döntéshozatali eljárásról, kérjük írják meg nekünk a hitelsikerek@gmail.com címre.

 

Az oldalra feltöltött tartalmak, tanácsok, tőlünk származó hozzászólások csak útmutatásnak tekinthetők, de semmiképpen sem jogi tanácsnak! Konkrét ügyben keressen fel egy jogi képviselőt, akivel a szerződés tanulmányozását követően kialakíthatja a személyre és szerződésre szabott stratégiát. Az oldal üzemeltetője a közzétett tartalmak szakszerűtlen felhasználásából eredő károkért semmiféle felelősséget nem vállal.