About Kordik Tímea

Devizahiteles adósként néhány évvel ezelőtt Makkos Albert közgazdász munkáját kezdte aktívan támogatni. Ennek okán megszervezte a devizahitel@googlegroups.com levelezőlistát, később Makkos Alberttel és dr Várhelyi Tamás ügyvéddel együtt webinárium előadásokat vezetett. 2011 októberében szervezte meg az első szakmai találkozót ügyvédek számára, akik devizahiteles ügyekkel aktívan foglalkoznak.

Banif: újabb kölcsönszerződés semmis másodfokon is!


Szeptemberben számoltunk be az elsőfokú sikerről, mely ma másodfokon is megállta a helyét: a Banif Plusz ezzel újra jogerősen pert veszített az adóssal szemben!

Semmisségi okként az elsőfokú bíróság az árfolyamrés hiányából fakadóan a Hpt 213 § (1) b) és c) pontokat jelölte meg, a további semmisségi okokat már nem is vizsgálta. Fellebbezésében a bank sérelmezte, hogy a bíróság nem hívta fel őt arra, hogy építse bele ezt a hiányosságot a szerződésbe, ezzel helyreállítva azt, ám a Fővárosi Törvényszék 67.Pf tanácsa ezt az érvelést nem fogadta el.

Gratulálunk dr Várhelyi Tamás ügyvédnek és ügyfelének!:)

Kúria: újabb mérföldkőhöz érkeztünk!

Január 30-án számoltunk be oldalunkon a hírről, melyről a Kúria is sajtóközleményben tájékoztatott: a Carion Ingatlanfinanszírozási Zrt-t elmarasztaló, a teljes szerződés semmissége miatt a végrehajtást megszüntető ítéletet hatályában fenntartja!

A Kúria indoklása nagy jelentőséggel bír minden adós számára! A teljesség igénye nélkül néhány fontos megállapítás az ítéletből:

“A kölcsönszerződés jogszabályba ütközés miatti semmisségére (amely nem a szerződés megtámadása) a felperes lemondó nyilatkozata akkor sem terjedne ki, ha a lemondó nyilatkozat egyébként érvényes és hatályos lenne.”

“Tekintettel arra, hogy a peres felek csupán a törlesztőrészlet kiszámításának és közlésének módjáról állapodtak meg, amely azonban nem egyenlő a törlesztőrészlet meghatározásával, lényeges tartalmi elem hiányában a kölcsönszerződés érvényes létrejötte nem állapítható meg. [...] Az adott esetben ez a hiány a rendelkezésre álló adatok alapján bírói úton sem volt orvosolható.”

Egyetért a Kúria a másodfokú bírósággal a végrehajtási és a szerződés érvénytelenségének megállapítása iránti perek összefüggése kapcsán kifejtettekkel is: a végrehajtás megszüntetésére (korlátozására) indult perben – a kereset korlátai között maradva – a bíróság ítéletének rendelkező részében a végrehajtás megszüntetéséről (korlátozásáról rendelkezhet), azonban nem nyilváníthatja ki a végrehajtás alapját képező szerződés érvénytelenségét és nincsen lehetőség az érvénytelenség jogkövetkezményeinek alkalmazására sem. Mindezek az indokolás megállapításai maradnak eredményes perlés esetén mint a végrehajtás megszüntetésének (korlátozásának) indokai.”

A Kúria teljes ítélete itt olvasható: Carion_Kuria a korábbi másodfokú ítélet pedig itt: Carion_42.Pf.638812_2012_3_OI

Ismételten gratulálunk dr Orgován István ügyvédnek, illetve Barabás Gyulának, az eredmény egy nagyszerű csapatmunka következménye!

K&H: megint semmis!

Legfrissebb hír szerint a Pesti Központi Kerületi Bíróság semmisnek találta a K&H Bank Zrt. kölcsönszerződését a Hpt. 213. § (1) bekezdés b.) és c.) pontjai alapján egy semmisségi per keretein belül. Tehát még midig van élet a Kúria 6/2013 PJE. határozata után is:)

Gratulálunk Kozma Józsefnek, aki az adóst képviselte a perben!

Kúria: az e) pontos semmisség nem helyreállítható!

A Kúria honlapján tegnapi dátummal az alábbi sajtóközlemény jelent meg (minden bizonnyal a néhány nappal ezelőtt nálunk is közzétett siker kapcsán):

Tájékoztató a Kúria Pfv.I.20.728/2013. számú elvi jelentőségű ügyben hozott határozatáról

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 213.§ (1) bekezdésének e) pontja értelmében semmis az a fogyasztási, lakossági kölcsönszerződés, amelyik nem tartalmazza a kölcsön törlesztőrészleteinek számát, összegét, és mindezek bírói mérlegeléssel sem határozhatók meg (tehát a semmisség nem orvosolható).

A kölcsönszerződés érvénytelensége az azt biztosító vételi jogot alapító szerződés érvénytelenségét is maga után vonja, így az arra alapított ingatlan kiürítése iránti végrehajtás alapján veszti, annak megszüntetése indokolt.

Magánszemély győzelme az Unicredit felett!

Levélben érkezett a hír D.K. magánszemélytől, miszerint a saját maga, ügyvéd nélkül, végrehajtás megszüntetése iránt indított ügyében a mai tárgyaláson a PKKB 2.P tanácsa megszüntette az Unicredit Bank által ellene mint adós ellen indított végrehajtást. A bíróság a szerződést a Hpt 213 § e) pontja miatt találta semmisnek.

A szóbeli indoklásban a bíró kiemelte, hogy bár jogkövetkezmény alkalmazására nincs lehetőség ebben a perben, de a szerződés teljesen semmis, nem javítható a 6/2013-as PJE alapján.

Szívből gratulálunk a sikerhez!:)

 

A K&H Veszprémben sem hajthat végre

Ma a Veszprémi Járásbíróságon, végrehajtás megszüntetése iránt indított perben, a K&H volt az alperes. A bíróság a Vh-t megszüntette, az eljárást a per jogerős befejezéséig felfüggesztette.

A keresetben a  ”b, “c, “d pontokat támadta az 1000.sz. Ügyvédi Iroda.
A bíró a rövid szóbeli indokolásban előadta, hogy pusztán a “c pont is elegendő a vh megszüntetésére.

A bank kérte, hogy a perben számoljanak el, ám ezt a bíróság – nagyon helyesen – elutasította. :-)

Gratulálunk!

OTP másodfok – megvan az ítélet is!

A novemberi másodfokú tárgyalás után még “csak” a Hpt 213 § (1) b), c) és d) pontjai alapján volt ismert az OTP kölcsönszerződésének semmissége, ám a legfrissebb hírek szerint – tegnap erről is beszámoltunk – az ítéletben az e) pont szerinti semmisséget is kimondta a bíróság.

A ma kézhez kapott írásos ítéletet az alábbi linken olvashatja minden érdeklődő (többek között az Index és az Origo figyelmébe is ajánljuk! :) )

43.Pf.636.586_2013_5_FT_OTP_KGÉva

Gratulálunk dr Kiss-Gáll Éva ügyvédnek!

Az élet megy tovább: újabb semmisségi ítélet született!

A Kúria hétfői határozata meglehetősen nagy pánikot keltett mindenkiben, aki a tömegsajtóból tájékozódik. Nos, a világ úgy tűnik kezd visszaállni a rendes kerékvágásba: ma újabb kölcsönszerződést ítélt semmisnek a bíróság.

ERSTE Bank

Hpt 213.§ (1) bekezdés a,b,d,e, pontokban

Ügyvéd: dr Kiss-Gáll Éva
Bíróság: PKKB 29.P

A Raiffeisen Bank kölcsönszerződése is megsemmisült

Egy néhány napja született ítéletet kaptunk ma kézhez. Az ügy érdekessége, hogy a Raiffeisen szerződéseiben választottbírósági kikötés szerepel, emiatt a korábbiakban külön elbírálást igényelt az, hogy a rendes polgári bíróság egyáltalán tárgyalhatja-e ezeket az ügyeket. Ebben az esetben azonban a bíróság alkalmazta az október közepén született 3/2013 jogegységi határozatot, így a szerződés semmisségének a vizsgálata már lehetséges volt.

Kiemelendő, hogy a bíróság eltérő álláspontra helyezkedett a Kúria korábbi, 2/2012-es PK véleményben foglaltakkal a bank árazási elveit illetően!

A kölcsönszerződés a Hpt 213 § (1) d) pontjába ütközik, emiatt semmis.
28.P.24.581_2012_17_FT_Raiffi_Ezres

Ez az elsőfokú ítélet a banknak közel 1,8 millió forintjába kerül a perköltségek tekintetében.

Bíróság: Fővárosi Törvényszék 28.P
Ügyvéd: Ezres sz. Ügyvédi Iroda

Gratulálunk!

:)

Raiffi_BL_árazási_elvek

Fővárosi Ítélőtábla: se devizaelszámolás, se kamatemelés!

Az OBH sajtóközleménye szerint a Fővárosi Ítélőtáblán egy nagyszerű ítélet született!

Ezek szerint megsemmisül a devizaelszámolás, megsemmisül a kamatváltoztatás, és egyebekben a szerződés megy tovább – hacsak a teljes szerződés nem semmis!

A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta és megállapította, hogy az egyedileg meg nem tárgyalt szerződési feltételeket tartalmazó fogyasztói kölcsönszerződés a felperes által támadott feltételek tisztességtelensége folytán a maga egészében semmis.

A per tárgyát a bank által kikötött egyoldalú szerződés-módosítási jogról szóló, valamint a forintban folyósított kölcsönt a bank saját deviza vételi árfolyamán devizára (CHF) és az egyes havi törlesztő részleteket ugyancsak a bank saját, de ez esetben eladási árfolyamán forintra átszámítani rendelő szerződési feltételek képezték.

A jogerős ítélet jogilag releváns indokairól a bíróság sajtóközleményében olvashatunk:

http://www.birosag.hu/szakmai-informaciok/sajtokozlemeny/fovarosi-itelotabla-itelet-devizahitel-ugyben