KDB Bank végrehajtott…volna!

Kedves Olvasóink! A KDB Bank végrehajtást kezdeményezett egy olyan szerződésre alapítva, melyről a Dunakeszi Járásbíróság bírái megállapították, hogy érvénytelen! Ez igen kellemetlen lehet a bankoknak, de az fogyasztókat bizonyosan nagy megelégedéssel tölti el, hogy a jogszerűtlen kisemmiző eljárásokat a bíróságok…

Toyota Pézügyi Zrt. szerződése jogerősen semmis!

Kedves Olvasóink! Némi szünet után újra jelentkezünk, reményeink szerint naponta frissülő hírekkel! dr. Gerencsér Éva ügyvédnő másodfokon sikerre vitte a Toyota pénzügyi Zrt. szerződésének semmisségét. Az ítélet lényege, hogy az elsőfokú ítéletet a másodfokú bíróság megváltoztatta, ugyanis megállapította, hogy az…

PSA milliókat követelt, de végül ő fizet

Kedves Olvasóink! A PSA Finance Hungária Zrt. pert indított egy a gépjármű lopása miatt megszűnt deviza alapú gépjármű finanszírozására nyújtott kölcsönszerződésből eredő követelésre, 2.700.000.- Ft körüli összegre. Az alperes adóst képviselő dr. Czingula Katalin ügyvédnő, kifogásként hivatkozott az eredeti szerződés…

UniCredit végrehajtás megszüntetése

Kedves Olvasóink! dr. Zugh Katalin ügyvédnő közbenjárásával a Jászberényi Járásbíróság az UniCredit Bank által indított végrehajtást szüntette meg, melynek alapja – természetesen – egy felmondott deviza alapú kölcsönszerződés volt. Az eljárásban az egyik felperes kiskorúsága miatt a közjegyzői okiratba foglalt…

Summit jogerősen veszített. Megint.

Kedves Olvasóink! Másodfokú ítélet született a Summit Pénzügyi Zrt. ellen szerződés érvénytelenségében. Az elsőfokú bíróság megállapította, hogy a szerződésbeli opciós kikötésre vonatkozó rendelkezések jogszabály megkerülésére irányultak és mivel a felek ezen kikötések hiányában a szerződést (leginkább a Summmit) nem kötötték…

AXA kudarc háromszor

Kedves Olvasóink! A mai bejegyzésünkből jól látható lesz, hogy három, szinte teljesen azonos AXA Bank szerződésből (melyek pervitele is nagyban egyezik) mégis egymásnak teljesen ellentmondó ítéletek születhetnek a Pesti Központi Kerületi Bíróságon. Hogy ennek mi az oka, azt mindenki döntse…

Argenta elleni végrehajtás megszüntetésének sikere

Kedves Olvasóink! Az elsőfokú bíróság megszüntette az Argenta Credit Zrt. végrehajtását, mert a deviza kölcsön szerződése semmis a Hpt. 213.§ (1) bekezdés c) d) e) pontja alapján, továbbá a Ptk. 209.§ (1) bekezdésbe ütköző tisztességtelen feltételeket tartalmaz, mivel a kamat nem tételesen maghatározott….

Hitex elleni győzelem!

Kedves Olvasóink! A “tekintetes” Törvényszéken a HitEX Pénzügyi Zrt. ellen nyert pert, dr. Lang Norina és csapata a Ptk. 217. § (1) bekezdése alapján. Továbbá a  felek között létrejött lízingszerződés a Hpt. 210. § (1) (2) (3) bekezdésébe ütközik és a kamaton kívül,…

A Lombard sem mehet szembe a fogyasztóvédelemmel

Kedves Olvasóink! A Szegedi Járásbíróság európai szintű és a fogyasztóvédelmi szempontok elsődlegességét kimondó ítéletet hozott a Lombard ellen. A Lombard viszontkeresetét lesöpörte, mondván, hogy a szerződés utólagos reparálása ellenkezik a fogyasztóvédelmi elvekkel. A semmisségi okok a kamat és az árfolyamrés…

Ejnye-bejnye Merkantil!

Kedves Érdeklődők! Újra egy  Merkantil szerződés vérzett el, a Hpt. 47.§ (1)-be ütközés miatt, valamint a Hpt. 213.§ (1) bekezdés e) pontja alapján a Pesti Központi Kerületi Bíróságon. Ha megérkezik az ítélet közzétesszük. Gratulálunk Dajbukát Balázs jogi képviselőnek!

Ezresék ma is arattak…ma éppen az Erste ellen!

Kedves Olvasóink! A Fővárosi Törvényszék 29.G tanácsa egy 2007-ben köttetett “hitel és opciós szerződés magánszemélyek és egyéni vállalkozók részére” elnevezésű szerződést érvénytelenített az alperesi jogelőd Erste Autófinanszírozási Zrt-vel szemben. A Hpt. 213. § (1) bekezdése c) pont alapján találta a…