A kamatban illett volna megállapodni

Kedves Olvasóink!

A CIB Lízing Zrt mindössze egy kétoldalas, kissé hiányos szerződéssel próbált hitelezési tevékenységet folytatni hosszú időn keresztül. Meg kell hagyni, sikerrel, ugyanis több ezer ilyen deviza alapú hitelszörny szerződés készülhetett az elmúlt évtizedben. Dr. Némethi Csanád ügyvéd úr segítségével azért egyre többször sikerül a szörnyeteget visszaszorítani a törvények rajzolta cellákba, hogy ne pusztíthassanak tovább.

A mostani esetben, a fent említett kis hiányosság történetesen a szerződésben kötelezően rögzítendő, a kölcsönbe adott pénz visszafizetésére kért kamat mértékének rögzítését jelentette. Nincs kamat, nincs szerződés. Ennyi.

“A bíróság megítélése szerint a kamat mértékét legkésőbb a szerződés aláírásával egyidejűleg kellett volna meghatározni. A perbeli esetben nem attól lesz tehát érvénytelen a szerződés, hogy egy külön okiratban került meghatározásra a kamat mértéke, hanem attól, hogy arra a szerződés aláírását követően került sor.” (részlet az ítéletből, 7. oldal)

A teljes ítélet letölthető: 36.G43.241.2014.18.elso.cib.auto.semmis.dr.Nemethi

Gratulálunk! 🙂

Amikor a dolgok a helyükre kerülnek

Kedves Olvasóink!

Mint az sokan tudják az autós kölcsönszerződéseknél az adósok a szerződéssel együtt opciós jogot kikötő szerződést is aláírtak, melynek a lényege, hogy a szerződés szinte bármely okból való megszünése esetén a hitelnyújtó élhet a jogával és a járművet visszakérheti, értékesítheti. A törvény szerint opciós kikötést 5 évig lehet alkalmazni, az ezt meghaladó időre vonatkozó rendelkezések semmisek. Egyes bankok az 5 év elteltével újabb időszakra szóló opciós szerződést iratnak alá az ügyfeleikkel, majd erre hivatkozva természetesen sem a törzskönyvet sem az opciós törlésről szóló nyilatkozatot nem adják ki az ügyfelek kérésére, de még az ügyvédi levelekre is elutasító válaszokat küldenek.

Az adósoknak sok esetben nem marad más választása, mint a bírói út.

Dr. Gerencsér Éva ügyvédnőnek köszönhetően az Erste Bank ellen sikerült is megnyerni a tegnapi napon egy ügyet.

Az ügyben a bíróság részítéletet hozott, melyben kimondta a második opciós szerződés érvénytelenségét és kötelezte az Erste Bankot, hogy adja ki a törzskönyvet valamint ítéletével pótolta a törlési nyilatkozatot is.

Gratulálunk! 🙂

Az ítéletet közzétesszük, ha megérkezik.

 

 

Egyezség

Kedves Olvasóink!

Dr. Csikász Levente ügyvéd úr peren kívüli egyezséget kötött a Raiffeisen Lízing Zrt-vel egy gépjárműkölcsön szerződés lezárásának ügyében. A szerződés 2007-ben indult közel 4 és fél milliós kölcsönnel és 2012-ben, amikor felmondásra került a bank követelése további 5,5 millió körüli összeg volt. Az 5 éven belüli vételi jogát is érvényesítette a bank, ezért a jármű visszaadásra került.

Az adós pert indított, melyben költségmentességet kapott. Az ügyben 4 azaz négy tárgyalás is volt, de végül a bank által tett egyezségi ajánlat mentéz került lezárásra az ügy.

A megfizetett havi törlesztések valamint a gépjárműről való lemondás hozzávetőlegesen akkora összeget tett ki, mint a folyósított kölcsön összege volt, ezért az ügyfél számára elfogadható volt a szerződés lezárására vonatkozó egyezség,

Az adós egyúttal a 2014. évi XXXVIII. tv. szerinti elszámolásból fakadó visszatérítési igényéről is lemondott, illetve a perben az ügyfél költségmentességet kapott.

Itt olvasható a megállapodás, melyet megküldtek az eljáró bíróság részére is: 5.P.21.071.2013 Rafi egyezség.dr.Csikász

Gratulálunk! 🙂

 

Gondolatok – ha a bank önkényesen lefoglalja a gépkocsit, az egyszerű lopás!

Néhány nappal ezelőtt jelent meg az alábbi cikk, illetve nemrégiben kelt útjára a facebookon egy ügyészségi végzés is, mely ugyanarról a témáról szól. Sok gépkocsi-hiteles ügyfél tart attól, hogy ha nem fizeti a törlesztőrészleteket, akkor a bank jogosan lefoglalja az autóját. A legtöbben sajnos nem tudják, hogy a hitelszerződéssel együtt megkötött opciós szerződés csak 5 évre érvényes, a szerződéskötés után 5 évvel megszűnik, azaz a bank vételi joga lejár. A bankok persze próbálnak újabb opciós szerződést aláíratni az ügyfelekkel, akik sajnos sok esetben besétálnak a csapdába. Nem tudják ugyanis azt, hogy az ilyen módon meghosszabbított vételi jog valójában a jogszabály megkerülése, tehát illegális!

Még nagyobb probléma, hogy nagyon sok valós példa azt mutatja, hogy a rendőrség sincs tisztában a saját szerepével, úgy gondolják, hogy ők jogosultak eldönteni az adós és a bank közötti vitát – ezért nyugodtan asszisztálnak ahhoz, hogy a gépkocsit a bank önkényesen lefoglalja. Tudni kell azonban, hogy ezt csak akkor tehetné meg, ha jogerős bírósági döntése lenne arról, hogy őt illeti az autó.

A vételi jog gyakorlása nem mellesleg a jog szerint azt is jelenti, hogy a vételi jog jogosultja, azaz a bank köteles az autó vételárát azonnal kifizetni a tulajdonos adósnak. Tehát ha valakinél kopogtat a behajtó (nem végrehajtó!), kérem kérdezzék meg tőle miután azonosította magát, hogy elhozta-e magával a vételárat is! És érdemes őt le is fotózni – természetesen erre előzetesen felhívni a figyelmét -, hiszen sosem tudhatjuk, hogy kivel állunk valójában szemben, éppen a betörő is lehet, aki felméri a terepet. A tapasztalatok szerint egy ilyen hozzáállás után a behajtó hamar sietősre fogja! 🙂

Ajánlom mindenkinek az alábbi cikket, illetve a hasonló helyzetben lévőknek a cikkben említett ügyészségi végzést is, mely innen letölthető.

http://mno.hu/magyar_nemzet_belfoldi_hirei/buncselekmeny-gyanujaban-a-lombard-1237116

PSA milliókat követelt, de végül ő fizet

Kedves Olvasóink!

A PSA Finance Hungária Zrt. pert indított egy a gépjármű lopása miatt megszűnt deviza alapú gépjármű finanszírozására nyújtott kölcsönszerződésből eredő követelésre, 2.700.000.- Ft körüli összegre.

Az alperes adóst képviselő dr. Czingula Katalin ügyvédnő, kifogásként hivatkozott az eredeti szerződés semmisségére.

A bíróság a felperes (PSA) keresetét elutasította, mert úgy ítélték meg, hogy a követelés alapját képező deviza alapú kölcsönszerződés a Hpt.213.§ (1) b) és d) pontjaiba ütközik, ezért elsőfokon semmis.

A pervesztes felperest terheli a perköltség megfizetése.

43.P.86.815.2013.10. PSA_dr.Czingula

Gratulálunk! 🙂

Summit jogerősen veszített. Megint.

Kedves Olvasóink!

Másodfokú ítélet született a Summit Pénzügyi Zrt. ellen szerződés érvénytelenségében.

Az elsőfokú bíróság megállapította, hogy a szerződésbeli opciós kikötésre vonatkozó rendelkezések jogszabály megkerülésére irányultak és mivel a felek ezen kikötések hiányában a szerződést (leginkább a Summmit) nem kötötték volna meg, így a szerződés érvénytelen.

A másodfokú bíróság helyben hagyta az elsőfokú ítéletet ÉS további pontokban is megállapította a szerződés semmisségét.
Eszerint a Hpt.213.§. b) pontja alapján is semmis a szerződés, mert a szerződés nem tartalmazza azokat a költségeket, melyeket a THM számításakor nem kell figyelembe venni, de a szerződésben fel kell tüntetni. Ilyen pl. a jármű tulajdonjogának megszerzésével járó költségek is!
További semmisségi okként jelölte meg a bíróság az árfolyamrés hiányát (Hpt.213.§ c.) is.

72.Pf.630.548.2014.5_Főv.tv.szék_semmis_Summit_dr.Szabó V. László

Gratulálunk dr. Szabó V. László ügyvéd úrnak! 🙂

Merkantil szerződés szinte teljesen törvénytelen, ezért semmis!

Egy olvasónk által küldött ítéletet teszünk közzé, mely a Merkantil Bank által nyújtott autóvásárlási kölcsönhöz kapcsolódó szerződését tette semmissé.
Az elsőfokú bíróság megállapította, hogy a szerződés a Hpt. 213.§ (1) a) b) c) és d) pontoknak nem tesz eleget, tehát semmis, érvénytelen, nem jó, kuka…:)

Gratulálunk az ügyben eljáró jogi képviselőnek, olvasónknak pedig köszönjük a megosztást!

36.P.91.602_2013_9_PKB_semmis_Merkantil_Dr.Csuka

A Summit jogerősen pert vesztett!

Kedves Olvasóink!

A péntek nem  is zárulhatott volna jobban, mint egy jogerős ítélettel a Summit pénzügyi Zrt. ellen, amit dr. Gerencsér Éva ügyvédnőnek köszönhetünk!

A másodfokú bíróság helyben hagyta azt az első fokú ítéletet, melyben a bíróság elutasította a Summit Pénzügyi Zrt. keresetét, tekintettel arra, hogy érvénytelen a szerződés, amire a keresetét alapította!
További örömre ad okot, hogy az ügyvédnő viszontkeresetének is helyt adtak és kötelezték a pénzügyi szolgáltatót a törzskönyv és a törlési nyilatkozat kiadására!

Szokás szerint, ha meglesz az írásos ítélet, azt közzétesszük!

Az ítélet megérkezett: 48.Pf.639.526.2013.4_Főv.tv.sz_Semmis_Summit_Gerencsér

Gratulálunk! 😀

Toyota elleni ítélet letölthető

Kedves Olvasóink!

2013.10.06-án beszámoltunk az 1000 sz. ügyvédi iroda által elért sikerek között egy Toyota Pénzügyi Zrt. ellen elsőfokon megnyert ügyről is. http://hitelsikerek.hu/ezresek-2-masodfok-2-elsofok-ezen-a-heten/

Kézhez kaptuk az ítéletet, mely már letölthető:

4.P.20.874_2012_20_Budaörsi Járásb_részítélet érvénytelen_Toyota

Gratulálunk ismét!

Merkantil (autós) szerződés semmissége Baranya megyéből.

Egy Kaposvári ügyvédőnek sikerült semmisséget elérnie első fokon a Merkantil Bank ellen.

Még 2007-ben egy személygépjármű megvásárlásához létrejött deviza alapú kölcsönszerződés semmisségét mondta ki a Szigetvári Járásbíróság.

A semmisséget a kölcsönszerződés kötelező alakiságának megsértése (Hpt.47.§) miatt találta alaposnak a bíróság.

Gratulálunk Baracskainé dr Krajcár Mária ügyvédnőnek és ügyfelének!

1.P.20.288_2013_7_Szigetvári Járásb_autó_Merkantil_semmis_Krajcár M._Wm