Gondolatok – ha a bank önkényesen lefoglalja a gépkocsit, az egyszerű lopás!


Néhány nappal ezelőtt jelent meg az alábbi cikk, illetve nemrégiben kelt útjára a facebookon egy ügyészségi végzés is, mely ugyanarról a témáról szól. Sok gépkocsi-hiteles ügyfél tart attól, hogy ha nem fizeti a törlesztőrészleteket, akkor a bank jogosan lefoglalja az autóját. A legtöbben sajnos nem tudják, hogy a hitelszerződéssel együtt megkötött opciós szerződés csak 5 évre érvényes, a szerződéskötés után 5 évvel megszűnik, azaz a bank vételi joga lejár. A bankok persze próbálnak újabb opciós szerződést aláíratni az ügyfelekkel, akik sajnos sok esetben besétálnak a csapdába. Nem tudják ugyanis azt, hogy az ilyen módon meghosszabbított vételi jog valójában a jogszabály megkerülése, tehát illegális!

Még nagyobb probléma, hogy nagyon sok valós példa azt mutatja, hogy a rendőrség sincs tisztában a saját szerepével, úgy gondolják, hogy ők jogosultak eldönteni az adós és a bank közötti vitát – ezért nyugodtan asszisztálnak ahhoz, hogy a gépkocsit a bank önkényesen lefoglalja. Tudni kell azonban, hogy ezt csak akkor tehetné meg, ha jogerős bírósági döntése lenne arról, hogy őt illeti az autó.

A vételi jog gyakorlása nem mellesleg a jog szerint azt is jelenti, hogy a vételi jog jogosultja, azaz a bank köteles az autó vételárát azonnal kifizetni a tulajdonos adósnak. Tehát ha valakinél kopogtat a behajtó (nem végrehajtó!), kérem kérdezzék meg tőle miután azonosította magát, hogy elhozta-e magával a vételárat is! És érdemes őt le is fotózni – természetesen erre előzetesen felhívni a figyelmét -, hiszen sosem tudhatjuk, hogy kivel állunk valójában szemben, éppen a betörő is lehet, aki felméri a terepet. A tapasztalatok szerint egy ilyen hozzáállás után a behajtó hamar sietősre fogja! :)

Ajánlom mindenkinek az alábbi cikket, illetve a hasonló helyzetben lévőknek a cikkben említett ügyészségi végzést is, mely innen letölthető.

http://mno.hu/magyar_nemzet_belfoldi_hirei/buncselekmeny-gyanujaban-a-lombard-1237116

PSA milliókat követelt, de végül ő fizet

Kedves Olvasóink!

A PSA Finance Hungária Zrt. pert indított egy a gépjármű lopása miatt megszűnt deviza alapú gépjármű finanszírozására nyújtott kölcsönszerződésből eredő követelésre, 2.700.000.- Ft körüli összegre.

Az alperes adóst képviselő dr. Czingula Katalin ügyvédnő, kifogásként hivatkozott az eredeti szerződés semmisségére.

A bíróság a felperes (PSA) keresetét elutasította, mert úgy ítélték meg, hogy a követelés alapját képező deviza alapú kölcsönszerződés a Hpt.213.§ (1) b) és d) pontjaiba ütközik, ezért elsőfokon semmis.

A pervesztes felperest terheli a perköltség megfizetése.

43.P.86.815.2013.10. PSA_dr.Czingula

Gratulálunk! :)

Summit jogerősen veszített. Megint.

Kedves Olvasóink!

Másodfokú ítélet született a Summit Pénzügyi Zrt. ellen szerződés érvénytelenségében.

Az elsőfokú bíróság megállapította, hogy a szerződésbeli opciós kikötésre vonatkozó rendelkezések jogszabály megkerülésére irányultak és mivel a felek ezen kikötések hiányában a szerződést (leginkább a Summmit) nem kötötték volna meg, így a szerződés érvénytelen.

A másodfokú bíróság helyben hagyta az elsőfokú ítéletet ÉS további pontokban is megállapította a szerződés semmisségét.
Eszerint a Hpt.213.§. b) pontja alapján is semmis a szerződés, mert a szerződés nem tartalmazza azokat a költségeket, melyeket a THM számításakor nem kell figyelembe venni, de a szerződésben fel kell tüntetni. Ilyen pl. a jármű tulajdonjogának megszerzésével járó költségek is!
További semmisségi okként jelölte meg a bíróság az árfolyamrés hiányát (Hpt.213.§ c.) is.

72.Pf.630.548.2014.5_Főv.tv.szék_semmis_Summit_dr.Szabó V. László

Gratulálunk dr. Szabó V. László ügyvéd úrnak! :)

Merkantil szerződés szinte teljesen törvénytelen, ezért semmis!

Egy olvasónk által küldött ítéletet teszünk közzé, mely a Merkantil Bank által nyújtott autóvásárlási kölcsönhöz kapcsolódó szerződését tette semmissé.
Az elsőfokú bíróság megállapította, hogy a szerződés a Hpt. 213.§ (1) a) b) c) és d) pontoknak nem tesz eleget, tehát semmis, érvénytelen, nem jó, kuka…:)

Gratulálunk az ügyben eljáró jogi képviselőnek, olvasónknak pedig köszönjük a megosztást!

36.P.91.602_2013_9_PKB_semmis_Merkantil_Dr.Csuka

A Summit jogerősen pert vesztett!

Kedves Olvasóink!

A péntek nem  is zárulhatott volna jobban, mint egy jogerős ítélettel a Summit pénzügyi Zrt. ellen, amit dr. Gerencsér Éva ügyvédnőnek köszönhetünk!

A másodfokú bíróság helyben hagyta azt az első fokú ítéletet, melyben a bíróság elutasította a Summit Pénzügyi Zrt. keresetét, tekintettel arra, hogy érvénytelen a szerződés, amire a keresetét alapította!
További örömre ad okot, hogy az ügyvédnő viszontkeresetének is helyt adtak és kötelezték a pénzügyi szolgáltatót a törzskönyv és a törlési nyilatkozat kiadására!

Szokás szerint, ha meglesz az írásos ítélet, azt közzétesszük!

Az ítélet megérkezett: 48.Pf.639.526.2013.4_Főv.tv.sz_Semmis_Summit_Gerencsér

Gratulálunk! :D

Toyota elleni ítélet letölthető

Kedves Olvasóink!

2013.10.06-án beszámoltunk az 1000 sz. ügyvédi iroda által elért sikerek között egy Toyota Pénzügyi Zrt. ellen elsőfokon megnyert ügyről is. http://hitelsikerek.hu/ezresek-2-masodfok-2-elsofok-ezen-a-heten/

Kézhez kaptuk az ítéletet, mely már letölthető:

4.P.20.874_2012_20_Budaörsi Járásb_részítélet érvénytelen_Toyota

Gratulálunk ismét!

Merkantil (autós) szerződés semmissége Baranya megyéből.

Egy Kaposvári ügyvédőnek sikerült semmisséget elérnie első fokon a Merkantil Bank ellen.

Még 2007-ben egy személygépjármű megvásárlásához létrejött deviza alapú kölcsönszerződés semmisségét mondta ki a Szigetvári Járásbíróság.

A semmisséget a kölcsönszerződés kötelező alakiságának megsértése (Hpt.47.§) miatt találta alaposnak a bíróság.

Gratulálunk Baracskainé dr Krajcár Mária ügyvédnőnek és ügyfelének!

1.P.20.288_2013_7_Szigetvári Járásb_autó_Merkantil_semmis_Krajcár M._Wm