A K&H bank és a Gergely-naptár

Kedves Olvasóink!
A napokban kaptunk hírt, hogy a Pesti Központi Kerületi Bíróságon született elsőfokú ítéletben kötelezték a K&H Bankot (K&H Pannonlízing jogutódjaként) hogy adja ki a felperes részére a gépjármű törzskönyvét 15 napon belül.
A bank védekezése: „a kölcsönszerződés 5.10. pontjában rögzített opciós kikötés nem ütközik jogszabályba, mivel az nem haladja meg a törvényi maximum 5 évben való meghatározását, hiszen újból indul a maximum 5 év és csak akkor lép életbe, ha az 5.2 pont szerint azt az alperes szerződésszegés miatt felmondja.”
És a felperesi jogi képviselő válasza, melyet a bíróság még egy elismerő mosollyal is értékelt:A Gergely-naptárban foglalt adatsor köztudomású ténynek minősül, az abban foglaltakat mindenki különösebb nehézség nélkül képes alkalmazni. Mivel a felek által jogszabály szerint kiköthető öt éves időtartam eltelt, alperes köteles a felperesi felszólításra az általa letétként őrzött törzskönyvet kiadni. A szerződéseket nem azok elnevezése, hanem tartalma szerint kell elbírálni, ezért amennyiben a jogszabály letétbe helyezés tényét követeli meg, akkor ennek kell a felek megállapodásából kitűnnie, bármilyen elnevezést is alkalmazzanak a felek. A letevő alapvető jogosultsága pedig, hogy a letétet bármikor visszakövetelheti.”
A sikert Dr. Léhner Ügyvédi Irodától, dr. Mándli Ádám ügyvédjelöltnek köszönhetjük!  🙂
Az ítélet letölthető: