A K&H Békéscsabán sem tud végrehajtani!

A Békéscsabai Járásbíróság 2013.09.16-i 3.P.20.316/2013/10. számú ítéletében a végrehajtást megszüntette, mivel a K&H Bank Zrt. kölcsönszerződése érvénytelen a Hpt. 213.§ (1) b) e) pontjai alapján.

A THM-et a bank nem tudta levezetni, a törlesztőrészleteket nem tüntette fel CHF-ben és forintban. Az ítélet szövegezése egyébiránt sajnos nehezen érthető.

Ezzel az ítélettel a banknak közel egymillió forintos perköltsége keletkezett amellett, hogy az adóstól nem tudta behajtani a követelését.

Ügyvéd: Kerekes és Társai Ügyvédi Iroda
www.batorprogram.hu

Gratulálunk!

 

“… a kölcsönszerződésből nem tünt ki a bíróság álláspontja szerint az, hogy a teljes hiteldíj mutató számítása során a kölcsönhöz kapcsolódóan pontosan milyen költségeket vett figyelembe az alperesi pénzintézet.”

“A bíróság álláspontja szerint a szerződésbe egyértelműen fel kellett volna tüntetni havi bontásban, forintban és CHF-ben az árfolyamrésből, azaz a deviza vételi és eladási árfolyamának különbözetéből adódó költségeket, illetve nem tartalmazta azt a kölcsönszerződé éves %-ban kifejezett teljes hiteldíj mutatót, mert ebből ki kellett volna derülnie annak, hogy mennyi az éves kamat, a kezelési költség és egyéb jutalék, amelyből a teljes hiteldíjnak éves szinten meg kellett volna jelennie. Ebben a kölcsönszerződésben ilyen havi, illetve éves felbontás és tájékoztatás nem található meg.

A teljes hiteldíj mutatónak az a célja, hogy a felperesek teljes körűen tájékoztatást kapjanak arról, hogy a felvett kölcsön összegén felül még milyen jelentős terheket ró rájuk az összegnek részletekben történő megfizetése. Éppen ezrét a bíróság álláspontja szerint ezt az alperesnek mindenképpen a szerződésben fel kellet volna tüntetnie.”