A Lombard sajátosan értelmezi a törvényeket

Kedves Olvasóink!

Dajbukát Balázs, felperesi képviselő meggyőző érvei nem hagytak kétséget afelől, hogy a Lombard törvényt sért a törzskönyv és az opciós jogot törlő határozat kiadásának visszatartásával, így a Salgótarjáni Járásbíróság sem osztotta végül a Lombard azon önkényes gondolkodását, mely szerint az öt éves opciós jogot kikötő idő lejárta után is jogosan tartja magánál a törzskönyvet.

Az ítélet rövid, de  lényegre törő : “A bíróság álláspontja szerint a vételi jogot legfeljebb öt évre lehet kikötni. Ebben a vonatkozásban a Polgári Törvénykönyv kogens* rendelkezéseket tartalmaz, ettől eltérni közös megállapodással sem lehetséges.”
“Az alperesi védekezésből a bíróság kiemeli, hogy az úgynevezett zárt opció csak az általános öt éves időn belül köthető ki, azon túl a bíróság álláspontja szerint nem.” (részletek az ítéletből, 2. oldal)

Reméljük a másodfokon eljáró tanács is ilyen tisztán látja majd a jogsértést.

Az ítélet letölthető: 3.P.20.917.2014.8.tk.kiad.Lombard.Dajbukát

Gratulálunk! 🙂

*kogens: kényszerítő; a meghatározottól eltérést nem engedélyező

(szerk.megj: Érthetetlennek tartjuk azon bírósági határozatokat, melyek a kogens rendelkezéseket kikerülve a bank jogsértő magatartását támogatják.)