A PSZLF egyesület levele a Kúriának feltett jogegységi kérdésekről

A Pénzügyi Szervezetek Lakossági Figyelője Egyesület (PSZLF), illetve az Egyesület e területen működő, a folyamatban lévő perekben nagy gyakorlatot szerzett jogi szakértői szakmai véleményt fogalmaztak meg a Kúria Polgári Kollégiumának kollégiumvezetője által a jogegységi eljárás lefolytatása iránti indítványában felvetett kérdésekre vonatkozóan.

A levelet az egyesület megküldte a Kúria Polgári Kollégiuma, valamint az MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ részére.

A mellékelt levélből kiemeltük a PSZLF egyesület nézeteit a jog- és igazságszolgáltatás tekintetében:

“A jog feladata a társadalom működőképességének a hosszú távú fenntartása, a diszfunkciók normatív alapú kiküszöbölése. A jog e felfogás szerint – mely szemben áll az előzővel – nemcsak normák összessége, melyeket csupán mechanikusan alkalmaznia kell a bíróságnak, jogot, és nem igazságot szolgáltatva, hanem annak társadalmi rendeltetésével, az alkotmányos és az általános  körben alkalmazandó, életviszonyok alapjait meghatározó jogi normák keretei között, a közjó érdekében való szabad bírói értelmezés alapján, a társadalmi felelősségre is tekintettel kell az igazságszolgáltatásnak működnie.”