A Raiffeisen Bank kölcsönszerződése is megsemmisült

Egy néhány napja született ítéletet kaptunk ma kézhez. Az ügy érdekessége, hogy a Raiffeisen szerződéseiben választottbírósági kikötés szerepel, emiatt a korábbiakban külön elbírálást igényelt az, hogy a rendes polgári bíróság egyáltalán tárgyalhatja-e ezeket az ügyeket. Ebben az esetben azonban a bíróság alkalmazta az október közepén született 3/2013 jogegységi határozatot, így a szerződés semmisségének a vizsgálata már lehetséges volt.

Kiemelendő, hogy a bíróság eltérő álláspontra helyezkedett a Kúria korábbi, 2/2012-es PK véleményben foglaltakkal a bank árazási elveit illetően!

A kölcsönszerződés a Hpt 213 § (1) d) pontjába ütközik, emiatt semmis.
28.P.24.581_2012_17_FT_Raiffi_Ezres

Ez az elsőfokú ítélet a banknak közel 1,8 millió forintjába kerül a perköltségek tekintetében.

Bíróság: Fővárosi Törvényszék 28.P
Ügyvéd: Ezres sz. Ügyvédi Iroda

Gratulálunk!

🙂

Raiffi_BL_árazási_elvek