A Summit Pénzügyi Zrt. kiharcolt magának egy jogerős pervesztességet

Kedves Olvasóink!

A Summit Pénzügyi Zrt. az elvesztett elsőfokú eljárás után jogerősen is elvesztette a pert a Fővárosi Törvényszéken.
Az ügyben a pénzügyi válallkozás volt a felperes ám az alperesi védekezés meggyőzte a bíróságot arról, hogy a Ptk.217.§(1) bekezdésében foglaltaknak nem tesz eleget a perbeli kölcsönszerződés, ezért az az alakiság megsértése miatt érvénytelen.

A szerződést jogosultság nélküli személy írta alá a pénzügyi vállalkozás nevében, és ezt szerencsére semmilyen törvényi rendelkezés nem tolerálja.
“A Ptk. 217.§-hoz fűzött kommentár szerint amennyiben a szerződésre jogszabály érvényességi kellékként meghatározott alakiságot rendel, úgy az alaki hiba az utólagos, megfelelő alakisággal történő írásbafoglalással sem orvosolható.” (ítélet 7. oldal)

Az alperes jogi képviseletében dr. Gerecsér Éva ügyvédnő járt el. Gratulálunk! 🙂

67.Pf.640.653.2013.7.főv.tv.szék.jogerős.érvénytelen.summit.dr.Gerencsér

További ítéletek a Summit Pénzügyi Zrt. ellen letölthetőek itt.