Alacsonyról is lehet nagyot esni

Kedves Olvasóink!

dr. Némethi Gábor ügyvéd úr nem lazít, így újabb nyertes ítéletet köszönhetünk neki, mellyel egy végrehajtást sikerült megszüntetni.
A szerződésben a kölcsönt nyújtó Quality Financial Pénzügyi Szolgáltató Rt. a kölcsön folyósításának egyik feltételéül szabta, hogy az adós folyószámlát nyisson az MKB Banknál.
Sajnos a pénzügyi szolgáltató (balszerencséjére) kifelejtette a szerződésből, hogy ez mennyibe fog kerülni az ügyfélnek, márpedig a Hpt. 213.§ (1) bekezdés c) pontja világosan megmondja, amit már minden adós kívülről tud, hogy:
„213. § (1) Semmis az a fogyasztási kölcsönszerződés, amelyik nem tartalmazza
a) a szerződés tárgyát,
b) az éves, százalékban kifejezett teljes hiteldíjmutatót, a hiteldíjmutató számítása során figyelembe nem vett egyéb – esetleges – költségek meghatározását és összegét, vagy ha az ilyen költségek pontosan nem határozhatók meg, az ezekre vonatkozó becslést,
c) a szerződéssel kapcsolatos összes költséget, ideértve a kamatokat, járulékokat, valamint ezek éves, százalékban kifejezett értékét,
d) azon feltételeknek, illetőleg körülményeknek a részletes meghatározását, amelyek esetében a hiteldíj megváltoztatható, vagy ha ez nem lehetséges, az erről szóló tájékoztatást,
e) a törlesztő részletek számát, összegét, a törlesztési időpontokat,
f) a szükséges biztosítékok meghatározását, valamint
g) a szerződéshez kapcsolódóan a fogyasztótól megkövetelt biztosítások megjelölését.”

Bizony, bizony ez az eset a pénzügyi szolgáltatónak talán csak egy banánhéjon való elcsúszás, de mi nagyon reméljük, hogy az ilyen ítéletek miatt majd valóban komolyan veszik a prudenciális szabályok betartását.

Az ítélet letölthető: vh.megsz.MKB.dr.Némethi

Gratulálunk! 🙂