Argenta elleni végrehajtás megszüntetésének sikere

Kedves Olvasóink!

Az elsőfokú bíróság megszüntette az Argenta Credit Zrt. végrehajtását, mert a deviza kölcsön szerződése semmis a Hpt. 213.§ (1) bekezdés c) d) e) pontja alapján, továbbá a Ptk. 209.§ (1) bekezdésbe ütköző tisztességtelen feltételeket tartalmaz, mivel a kamat nem tételesen maghatározott.

Argenta 8.P90.357_2013_16 Kerekes PKKB

Gratulálunk a Kerekes Ügyvédi Iroda munkatársainak! 🙂