AXA kudarc háromszor

Kedves Olvasóink!

A mai bejegyzésünkből jól látható lesz, hogy három, szinte teljesen azonos AXA Bank szerződésből (melyek pervitele is nagyban egyezik) mégis egymásnak teljesen ellentmondó ítéletek születhetnek a Pesti Központi Kerületi Bíróságon. Hogy ennek mi az oka, azt mindenki döntse el maga.

Az első két esetben a bíróság azért találta semmisnek a szerződéseket, mert az nem tett eleget a Hpt.213.§ (1) e) pontjának, ugyanis a törlesztőrészletek nem lettek meghatározva pontosan az un. előfinanszírozási időszak után.
Az árfolyamrést ebben a két ügyben nem tekintette költségnek a bíróság, így annak hiánya mint költségelem sem hiányzik a szerződésekből.
A Hpt.213.§ (1) d) pontjának érvénytelensége körében a bíróság csak részben értett egyet, mert ítélete szerint a hiteldíjak megváltoztatásának körülményei nem eléggé részletesek, de maguk a meghatározások kielégítőek.
1.P.94.710.2013.5_pkkb_érvénytelen_AXA_Dantesz 1.P.94.708.2013.5_pkkb_érvénytelen_AXA_Dantesz

A harmadik esetben a bíróság megállapította az ítéletében, hogy a szerződés aláírás hiba semmis, vagyis az AXA részéről a szerződést aláírása nem jogosult személy írta alá.
Viszont ennél az ügynél a bíróság belefoglalta az ítéletébe azt is, hogy ha a szerződés az aláírás hiánya miatt nem volna semmis, akkor mégis az volna az árfolyamrés hiánya miatt.
A Hpt.213.§ (1) d) és e) pontjai szerint viszont nem sértett jogszabályt a szerződés a bíróság álláspontja szerint.
34.P.93.736.2013.3_pkkb_érvénytelen_AXA_Dantesz

Gratulálunk az 1000. számú Ügyvédi Irodának az újabb sikerekhez! 🙂