Az Aegonnál mindegy, hogy mennyi az annyi!

Kedves Olvasóink!

A végrehajtási megszüntetése iránti per is győzelmet hozhat, mint az alábbi ítéletből kitűnik.  Az eljárás során az AEGON Magyarország Zrt. szerződéséből kiderült, hogy adtak, de maguk sem tudják mennyit vagyis az ítélet szerint a szerződéskötéskor a kölcsönösszeg nem került megállapításra. „…a perbeli kölcsönszerződésben sem a folyósított forintösszeg, sem a kölcsönadott devizaösszeg nem került kiszámítható módon meghatározásra, ezért a szerződés, annak lényeges tartalmi eleme, a kölcsönösszeg írásban, a szerződő felek mindegyike által aláírt okirati formában történő rögzítésének hiányában, a Ptk. 218. illetve a 217. §.(1) bekezdése értelmében semmis.”

A felperesek érdekeit Dr. Némethi Gábor ügyvéd úr képviselte sikeresen.

A teljes ítélet letölthető innen: 2.P.20.186-2015-10.vh.megsz.Aegon.dr.Nemethi

Gratulálunk! 🙂