Az AXA Bank és a “mintha” aláírás esete

Kedves Olvasóink!

Rövid és tömör ítéletben határozott a Pesti Központi Kerületi Bíróság az AXA Bank Europe S.A. deviza alapú kölcsönszerződésének érvénytelenségéről a közelmúltban. A bíróság nem találta kielégítőnek a bank részéről a szerződésen lévő aláírást, hiszen egy szerződésnek a kötelező írásbeliség és alaki elemek mellett egyéb speciális szabályoknak is eleget kell tenniük. Ilyen a Hpt.47.§ (1) és (2) bekezdésében rögzített a cégjegyzésre és az együttes aláírásra vonatkozó szabályozás is.

Mivel a szerződés aláírása a bank részéről nem a törvénynek megfelelően történt – ami pont olyan mintha alá sem lett volna írva – ezért érvénytelennek bizonyult.
A banki képviselő szerette volna, ha ez a hiba csak részleges érvénytelenséget eredményezne, de a bíróság egyértelműen kinyilvánította, hogy erről szó sem lehet.

A bíróság továbbá megállapította, hogy a szerződés egyébiránt a Hpt.213.§(1) b) c) és d) pontjaiban foglaltaknak sem tesz eleget.

14.P.86.063.2013.23.pkkb.érvénytelen.AXA.dr.Lang

Gratulálunk dr.Lang Norina ügyvédnőnek a sikerhez!

További AXA elleni ítéletek letölthetőek itt