Az Erste Leasing a szerződést is részletekben adta

Kedves Olvasóink!

Az Erste Bank Zrt jogelődjének az Erste Leasing Eszközfinanszírozási Rt. deviza alapú pénzügyi lízingszerződését semmisnek ítélte az elsőfokú bíróság.
A lízingbeadó úgy vélte, hogy az teljesen jogszerű eljárás ha a szerződéskötést követően egy későbbi időpontban közli az lízingbevevővel a köztük lévő szerződés tartalmát érintő további lényeges megállapodásokat.

Az ügyben a lízingbevevőt képviselő dr. Gerencsér Éva ügyvédnő kiváló bizonyítással bemutatta, hogy egy szerződés részletekben való közlése nem elégíti ki a törvényben foglalt meghatározott írásbeli alak tartalmi követelményeit.

“…tekintettel arra, hogy a lízingszerződés megkötésekor irányadó kimutatást az alperesi jogelőd nem a szerződéskötéskor adta át a felperesnek , hanem az ÁSZF.6.1. pontja szerinti időtartamon belül küldte meg – az a szerződéskötést követő utólagos létrejötte és felek konszenzusának hiánya miatt a szerződés megkötésének időpontjában a szerződés részének nem tekinthető, hiszen annak konkrét tartalmára a felek a szerződés megkötésének időpontjában nem állapodtak meg.”

24.P.88.625.2013.18pkkb.semmis.Erste Leasing.dr.Gerencser

Gratulálunk! 🙂

További Erste Leasing elleni ítélet letölthető itt