Az értékbecslési díj is költség a fogyasztónak!

Kedves Olvasóink!

A mai beszámolónkban található elsőfokú ítélet érdekessége, hogy a már szinte szokásos Hpt.213.§ (1) c) pontja miatt semmis ugyan, de nem az árfolyamrés feltüntetésének hiánya miatt!
A bíróság megállapította hogy a teljes hiteldíj mutatóba az értékbecslés díját is beleszámították, de a szerződésben és a hozzá tartozó kondíciós listában külön nem tüntették fel a mértékét vagy legalább a becsült mértékét, ezért eme költségelem hiánya a  szerződés teljes semmisségét eredményezte.
További semmisségi ok volt a törlesztőrészletek összegének hiánya is.
A bíróság a Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank szerződésének semmisségével az ahhoz kapcsolódó jelzálogszerződés valamint készfizető kezesi szerződés érvénytelenségét is kimondta.

Megjegyzés: az egységes gondolkodásmód és ítélkezési gyakorlat a kötelező szerződéses elemek hiányának jogkövetkezményeiről, stabilabbá tenné a fogyasztók jogbiztonságát.

19.G.41.179.2013.22.főv.tv.gazd.koll.ervenytelen.bp.hitel.dr.lehner

Gratulálunk dr. Léhner Zsuzsanna ügyvédnőnek!

További Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank elleni ítéletek itt