Az FHB Banknál nem értik a THM képletet

Kedves Olvasóink!

Végrehajtás megszüntetésére írányuló perben született ítélet a Dombóvári Járásbíróságon.

A végrehajtást az FHB Bank Zrt. kezdeményezte – jogelődje az Allianz Bank Zrt. – Allianz Extra Jelzálogkölcsön elnevezésű szerződésben foglaltakra alapítva azt. Az eljáró elsőfokú bíróság ítéletében kifejtette, hogy a szerződés semmis az árfolyamrés költség feltüntetésének hiánya valamint a törlesztőrészletek kiszámíthatatlansága miatt.

A bíróság mindent elkövetett, hogy az alpres bank igazolni tudja azt, hogy a THM számítás tartalmazza az árfolyamrést is (és a bank állítása szerint ezáltal a szerződés is), de erőfeszítése nem vezetett eredményre:
“A folytatólagos tárgyaláson az is nyilvánvalóvá vált, hogy sem az alperes ügyvédje, sem az alperesi ügyvéd által megkérdezett banki szakjogászok nem tudták levezetni azt, hogyan testesülhet állítólag meg a vételi és eladási árfolyamok alkalmazásából eredő teher a THM kiszámítására vonatkozó képletben.” (ítélet 5. oldal)

Az eljáró bíróságot méltatja, hogy nem volt rest és kitért az ítéletében a szerződés érvénytelenségének hivatalbóli észlelése során feltárt szabálytalanságokra. E körben megállapította, hogy a szerződéshez kapcsolódó díjak és költségek egyoldalú módosításának alkalmazásában a bank tisztességtelenül járt el, ezért ebben is érvénytelen a szerződés.

Az ügy Baracskainé Dr.Krajcár Mária ügyvédnő sikereit gazdagítja, gartulálunk neki! 🙂

3.P.20.152.2014.11.vh.megsz.FHB.dr.Krajcár