Az FHB szerződése is semmis!

Ebben az ügyben dr Bihari Krisztina ügyvédnő nyert a Hpt 213 § (1) c) és d) pontok alapján.

Érdekesség, hogy az a) pontot nem találta hibásnak a bíróság, mert szerinte a folyósítandó HUF összegből a szerződő adós kiszámolhatta az aznapi árfolyam alapján a CHF összeget. Az árfolyamrés dönti meg a c) pontot, végül a d) pont indoklása a legérdekesebb:

Eszerint a hiteldíj egyoldalú módosításának eseteit részletesen kell meghatározni. Így például pontosítani kell, hogy a bank mely állam jegybankjának alapkamatához köti a változtatási lehetőséget, de fel kell tüntetni azt a matematikai képletet vagy algoritmust is, amelyet a kamat, a költség és a díj módosításával összefüggésben alkalmaz. A kizárólag fogalomfelsorolás nem tekinthető részletes meghatározásnak!

FHB_Bihari_7.P.20.970_2013_6