Az OTP Bank szerződése bizonyítottan tisztességtelen

Kedves Olvasóink!

Az Ezres ügyvédi iroda sikereihez írható ez a rendhagyó másodfokú ítélet, melyben az eljáró bírói tanács tisztességtelenség miatti semmisséget állapított meg egy OTP Bank deviza alapú kölcsönszerződés esetében.

Az ügyben eljáró elsőfokú bíróság megállapította és hosszan részletezi azokat a szerződésbeni szövegrészeket, melyeket az ítéletével megsemmisített. Ilyen pl. a  “kezelési költségek” és az “egyéb költségek” szövegezés.
A másodfokon eljáró tanács mindenben egyetértett az elsőfokú bíróság döntésével úgy, hogy azt még az európai uniós írányelvekhez igazítva és az európai bíróság által hozott ítéletekből merítve további igen fontos kiegészítésekkel látta el.
A fontos megállapításokat tartalmazó ítéletében le is vezeti, hogy a szerződésben lévő tisztességtelen feltételek miért nem egyeztethetőek össze a törvényi rendelkezésekkel valamint alapos magyarázatot ad arra is, hogy a tisztességtelen feltételek azért nem helyettesíthetőek más feltétellel, mert annak hatása egyrészt ellentétes volna a fogyasztóvédelmi rendelkezések céljával másrészt pedig jogszabályi rendelkezés híján egyébként sem helyettesíthető.
“A bíróság nem egészítheti ki a tisztességtelen feltétel tartalmának módosítása útján. E lehetőség a visszatartó erő ellen hatna, mert az eladók vagy szolgátatók továbbra is alkalmazni próbálnák a tisztességtelen feltételeket, annak tudatában, hogy még ha azok érvénytelenségét meg is állapítanák, a szerződést a bíróság a szükséges mértékben továbbra is kiegészíthetné oly módon, hogy az érdekei biztosítottak legyenek.” (ítélet 10. oldal)

Az ítélet nagyon pontosan kinyilvánítja, hogy a deviza alapú kölcsönszerződések milyen nagyfokú tisztességtelen kikötéseket tartalmazhatnak a fogyasztók hátrányára, ezért külön figyelmet érdemel!

5.Pf.21.728.2013.6.Főv.Ítélőtábla.tisztességtelenség.OTP.Dantesz

Gratulálunk! 🙂

Több OTP Bank elleni ítélet itt található