Budapest Autófinanszírozási Zrt. kölcsönszerződése semmis!

Kedves Olvasóink!

A Bíróság megállapítása szerint a Budapest Autófinanszírozási Zrt.-vel kötött kölcsönszerződés nem tartalmazza azon feltételek és körülmények részletes meghatározását, amelyek esetében a hiteldíj megváltoztatható.

Ezekre tekintettel a Bíróság helyt adott a keresetnek, és megállapította a Hpt. 213§ (1) bek. d) pontja alapján a felek közötti kölcsönszerződés semmisségét.

$29.P.91.143 2013 dr.Gönczi_Bp.Autófinanszírozás

A sikert dr. Gönczi Lászlónak köszönjük, aki a 29.P tanácsnál aratta a győzelmet.

Gratulálunk!