dr Várhelyi: Dupla győzelem a héten!

dr Várhelyi Tamás ügyvédtől tegnap kaptuk az első, ma a második beszámolót:

1. VTPress gyorshír: A Ráckevei Járásbíróság az EOS keresetét elutasította, megállapította, hogy az MKB hitelkártya szerződése írásba foglaltan nem jött lêtre, ezért semmis…

Az ügyfélnek, mint T-Mobile előfizetőnek az MKB  Bank felajánlott egy “remek” hitelkártyát. Ehhez mindössze egy “igénylőlap és szerződés” elnevezésű dokumentumot kellett kitölteni és a bankba visszaküldeni. A “szerződésben” az ügyfél személyes adatain kívül semmi nem szerepel. Az engedélyezett hitelkeret és a THM összegét valaki utólag, kézzel írta rá. A bank részéről nem hogy aláírva nincsen, még a bank adatai sem derülnek ki belőle!!! Ügyfél természetesen késedelembe esett, a bank felmondta a szerződést és a követelést átpasszolta az EOS-nak.Akik a bevált recept szerint elkezdték zaklatni az ügyfelet. Ennek a vége egy rendkívül kedvező részletfizetési megállapodás és egy közokiratba foglalt tartozáselismerő nyilatkozat lett… Ügyfél fizetgetett, majd egy ideig nem tudott fizetni. Újabb fenyegetés, zaklatás… Mivel vállalkozó, így a jövedelmei nem egyenletesen folytak be, ezért mikor nagyobb összegez jutott bement az EOS-hoz, hogy lezárják a véget nem érő történetet és egy összegben ki akarta fizetni a fennálló tartozást. Az EOS bemondott egy Albánia államadósságánál nem sokkal kisebb összeget, amire ügyfél közölte, hogy akkor ettől kezdve egy forintot nem kapnak.
FMH [fizetési meghagyás – szerk.], ellentmondás, per. A keresetlevélben az lett gyanús, hogy az eredeti hitelszerződést nem tartották fontosnak csatolni. Finoman jeleztem az ellenkérelemben, hogy a felperes a Pp. 121.§ alapján nem terjesztett elő határozott kereseti kérelmet, mert a tartozáselismerő nyilatkozat önmagában, az alap szerződés nélkül nem érvényes jogcím… Plusz így védekezni sem annyira egyszerű… A tárgyaláson, mikor a Hpt. 210.§-t firtattam, a bíró rákérdezett, hogy melyik mellékletre hivatkozom, mert ő ilyet nem talál. Mondtam,hogy nekem is alapvetően ez a problémám… Miután a felperestől sikerült egy példányt beszerezni a bíró is érzékelte, hogy bizony abban semmi nincs, ami legalább nyomokban szerződésre emlékeztetne. A biztonság kedvéért háromszor rákérdezett a felperesre, hogy egyéb irat van-e,és miután nemleges választ kapott kb. 20 perc után berekesztette a tárgyalást és a keresetet elutasította.

 

2. VTPress gyorshír: A Budaörsi Járásbíróság az Argenta kölcsönszerződésének érvénytelensége miatt a végrehajtási eljárást megszüntette! 4.P.20.949_2013_28_Argenta_drvt

 

Gratulálunk!

🙂