Egy “forró” hír az Erste Bank kudarcáról Kaposvárról

Kedves Olvasóink!

Az Erste Bank Nyrt. ellen végrehajtás megszüntetése tárgyában a Kaposvári Járásbíróság 6.P.21.695/2013./13. szám alatt kimondta a szerződés semmisségét ma reggel egy 9 órakor kezdődő tárgyalás folyamán.

Semmiségi okok voltak a Hpt. 213.§.(1) c) és d) pontjai. A bíróság nem vette jó néven, hogy az árfolyamrés mint költség kimaradt a szerződésből valamint azt sem, hogy az egyoldalú szerződésmódosítás okai olyannyira általánosak, a fogyasztó számára nem átláthatóak azok megváltoztatásának valódi oka és legfőképpen a mértéke.

Fontos eredmény: a szerződés ugyan deviza alapú volt de az a kölcsön összegét forintban nem tartalmazta és a bank következetesen ragaszkodott érvelésében ahhoz, hogy ez egy devizaszerződés (nem deviza alapú; ugye mindenki tudja a különbséget? 🙂 ) de a bíróság felismerte, hogy deviza alapú szerződésről van szó.

Ismét gratulálunk dr. Csuka Zoltán ügyvéd úrnak! 🙂

Amint megérkezik az írásos ítélet, természetesen közzétesszük!