Egyoldalúság miatt semmis

Kedves Olvasóink!

A Debreceni ítélőtábla, egyetértésben az elsőfokon eljáró bírósággal helyben hagyta a döntést, miszerint a fennálló tartozásra az Erste Bank egyoldalú közlése alapján végrehajtást indítani nem lehetséges.

“A bírói gyakorlat szerint tisztességtelen az a szerződési feltétel, amely alapján a fogyasztó a mindenkori tartozásának fennállása és összege tekintetében a vele szerződést kötő hitelező üzleti könyveit és nyilvántartásait tekinti irányadónak és hitelesnek, azok tartalmának feltétlenül és ellenvetés nélkül aláveti magát, és kinyilvánítja, hogy a hitelező által saját üzleti könyvei alapján készített tartozáskimutatást elfogadja a fennálló kölcsöntartozását közokirati formában igazoló közjegyzői ténytanúsítvány alapjaként.”

A tejes ítélet letölthető itt: Debreceni Ítélőtábla, nyilvántartás tisztességtelensége