Egyszerű és nagyszerű

Kedves Olvasóink!

A HITEX Pénzügyi Zrt. keresetét utasította el a Monori Járásbíróság az alábbi rövid, egyszerű, de annál nagyszerűbb mondatok kíséretében:

“Azonban a bíróság álláspontja szerint a felperes által írt értesítő levél semmiképpen sem tekinthető szerződésnek, hiszen a szerződés a szerződő felek egybehangzó akaratnyilvánításával jön létre, nem az egyik fél egyoldalú nyilatkozatával. A Hpt. 213.§ (1) bekezdése egyértelműen fogalmaz, hogy semmis az a fogyasztási szerződés, amely az abban foglaltakat nem tartalmazza. A bíróság el tudta fogadni azt a felperesi álláspontot, hogy a deviza árfolyamot csak az utaláskor tudta meghatározni a felperes, azonban semmiképpen nem elfogadható, hogy a kölcsön kamata nem került a szerződésben rögzítésre.

Az okiratok alapján az állapítható meg, hogy ez a felperes által egyoldalú kikötött kamat volt, magában a szerződésben nem volt feltüntetve, és ezért a szerződést semmissé teszi.

Semmis szerződésre pedig követelést alapítani nem lehet, ezért a bíróság a kereseti kérelmet elutasította.”

És megint ott a kérdés: hogyan lehet, hogy egyes bíróságoknak egyértelmű a törvény szövege, és hajlandóak független döntéseket hozni, míg másoknak semmi sem számít csak, hogy kiszolgálják a rendszert?

További hírt kaptunk arról, hogy a Csepeli Járásbíróság egy hasonló ügyben ugyanilyen világos és igazságos ítéletet hozott!

Köszönjük a Monori és Csepeli Járásbíróságnak a független és igazságos törvénykezést!

Az ítélet letölthető itt: Hitex