Ellentmondás fizetési meghagyásra

Kedves Olvasóink!

Lenyúltuk Marticsek ügyvédi iroda közleményét a Facebookról és közzétesszük annak hasznossága okán:

Év végi vegyes-színes:

A pénzügyi intézmények (pl. gépkocsi finanszírozók) és követeléskezelők előszeretettel a Karácsony előtti napokban kézbesíttetik az „adósoknak” a fizetési meghagyásokat. Nem véletlen ez, ezekben a napokban vagy át sem veszik azt az ügyfelek a leveleket, vagy nem tudnak/akarnak vele foglalkozni. Mindenki rohan, vagy készülődik. Emiatt rengeteg a jogerőre emelkedő fizetési meghagyás.

Megfigyeléseim szerint a fizetési meghagyások 50%-a jön ki a 365 napból ezen 10 napos intervallumban, és fut jogerőre, mely ítéleterejű, és végrehajtható.

A teendő nem bonyolult. Amennyiben valaki vitatja a követelést, azaz nem tartja indokoltnak és célszerűnek, hogy annyit fizessen, mint amennyit a hitelező óhajt, akkor az alábbiakat érdemes megtenni:

Átvételtől számított 15 naptári napon belül postára kell adni az alábbiakat – tértivevényes levélben.

„Címzés a KÖZJEGYZŐNEK (nem a hitelezőnek!!!)

Ügyszám!!!

T. Közjegyző Asszony/Úr!

Alulírott …………(lakcíme: ………………… szám), mint Kötelezett, a .…………………………. (székhely: ……………….. .) Jogosult által, fenti ügyszám alatt indított eljárásban a fizetési meghagyás ellen a Fizetési Meghagyásos Eljárásról szóló 2009. évi L. törvény (FMH törvény) 28. §-a alapján, az arra nyitva álló határidőben

e l l e n t m o n d á s s a l
élek.

Indokok:

A követelt összeggel nem tartozom, azt mind jogalapjában, mind összegszerűségében vitatom.

Hely, dátum
Tisztelettel
Aláírás”

Ha géppel írjuk, legyen 2 tanú. Ha saját kézzel, akkor a tanúk nem szükségesek.

Ha nem tud (több) indokot azonnal felhozni, átmenetileg ennyi is elegendő.

Mindezt ügyvéd nélkül meg tudja tenni bárki, az ünnepek között ez is elegendő!. A postázott ellentmondásból egy másolatot mindenki tartson meg

Jogerőre emelkedett fizetési meghagyással sokat tenni már nem lehet, csak kivételesen, egyébiránt megindul a végrehajtás. (Amennyiben valaki mégsem megy el a postára, a végrehajtási szakasz elején még lehet tenni valamit, de az már esetleges, bonyolult, és költséges.)

Egyébiránt érdemes az FMH végén írt keretes Figyelmeztetést elolvasni, lényegében a fentieket tartalmazza.

Egyebek: Egy évvel, 2017. december 31-ig meghosszabbította a parlament a zártkertként nyilvántartott ingatlanok művelés alól kivett területté minősítésének lehetőségét.

Márciusban Kft. törzstőke emelés – erre még visszatérünk!

Mindettől teljesen függetlenül kívánunk Áldott, Békés Karácsonyt!

Eredeti bejegyzés a Facebook oldalon: Marticsek Ügyvédi Iroda