A jogszabályok

Az ide vonatkozó törvényeket – hatályosság szerint lekérdezhetően – a www.njt.hu oldalon lehet megtalálni.

DH törvények

DH1 – 2014. évi XXXVIII. törvény a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről


DH2 – 2014. évi XL. törvény a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről.

A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény 2014. október 15-ei hatállyal számos ponton módosítja a DH1 törvényt. A törvény rendezi az elszámolás részletszabályait:

  • az elszámolási eljárás teljesítésének határidejét,
  • az elszámolás közlésének szabályait,
  • az elszámolás felülvizsgálatát,
  • valamint a közérdekű keresettel indított perek szabályait.

DH3 – Az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2014. évi LXXVII. törvény (ún. forintosítási törvény)

A DH3 törvény elsődleges célja, hogy a jövőre nézve megszüntesse a fogyasztókat terhelő árfolyamkockázatokat.

  • A deviza vagy devizaalapú fogyasztói kölcsönszerződések tekintetében a pénzügyi intézmények kötelesek a törvényben meghatározott feltételekkel, határidővel és eljárásrend szerint a teljes tartozást forintkövetelésre átváltani.
  • A törvény erejénél fogva, a felek közreműködése nélkül módosulnak az érintett egyedi hitelszerződések kikötései.
  • A törvény lehetővé teszi a fogyasztók számára, hogy a szerződésmódosítással és a tartozás forintra történő átváltásával kapcsolatos egyes lényegi panaszaik felülvizsgálatát kérjék.

DH4 – A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2014. évi LXXVIII. törvény  (ún. Fairbank törvény)

  • Az ún. Fairbank törvény a hitelszerződések jogán belül a fogyasztóvédelem szintjének emelése érdekében módosítja a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvényt (Fhtv.).
  • A DH4 törvény módosítja DH2 törvény több rendelkezését is.

DH5 – 2015. évi II. törvény a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseivel összefüggő, valamint egyéb magánjogi tárgyú törvények módosításáról


DH6 – 2015. évi LII. törvény a banki elszámolás során tapasztalt visszaélések elleni fellépéshez szükséges törvények módosításáról


DH7 – 2015. évi 145. törvény – az egyes fogyasztói kölcsönszerződésekből eredő követelések forintra átváltásával kapcsolatos kérdések rendezéséről


A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról szóló 2014. évi LXVI. törvény

  • A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény egy új 303/B. §-al egészül ki, mely kimondja, hogy a végrehajtási eljárásban DH1 törvény 17. §-ának szabályait a törvényben meghatározott esetben nem kell alkalmazni.

 MNB rendeletek

42_53_2014. (XI.7) MNB rendelet 42/2014. MNB rendelet, amit módosított az 53/2014. rendelet. A módosításokat már tartalmazó rendeletet tettük ide. Az elszámolás módszertanának általános szabályai.
“1. §1 E rendeletet azon fogyasztói kölcsönszerződésre kell alkalmazni, amely az elszámolási fordulónapon megfelel a következő két feltételnek:
a) a fogyasztónak nincs és a fogyasztói kölcsönszerződés fennállása alatt sem volt a fogyasztói kölcsönszerződésből származó fizetési késedelme,
b) a fogyasztó nem áll és a fogyasztói kölcsönszerződés fennállása alatt sem állt fizetéskönnyítő program vagy kedvezmény hatálya alatt.

54_2014_MNB_rendelet 54/2014. MNB rendelet. Az elszámolás módszertanának különös szabályai.
“1. § E rendeletet azon fogyasztói kölcsönszerződésre kell alkalmazni, amely az elszámolási fordulónapon megfelel a következő feltételek bármelyikének:
a) a fogyasztónak van vagy a fogyasztói kölcsönszerződés fennállása alatt bármikor volt a fogyasztói kölcsönszerződésből származó fizetési késedelme,
b) a fogyasztó fizetéskönnyítő program vagy kedvezmény hatálya alatt áll vagy a fogyasztói kölcsön-szerződés fennállása alatt bármikor fizetéskönnyítő program vagy kedvezmény hatálya alatt állt.

55_2014_MNB_rendelet Végelszámolás vagy felszámolási eljárás alatt álló pénzügyi intézmények becslési módszertana.

58_2014. (XII.17) MNB rendelet Fogyasztóvédelmi tájékoztatás, a pénzügyi intézmény által megküldendő tájékoztató levelek formai követelményei