Kiket érint az elszámolás?

2014/38.

1. § (1) E törvény hatálya a 2004. május 1. napja és az e törvény hatálybalépésének napja között kötött fogyasztói kölcsönszerződésre terjed ki. E törvény alkalmazásában fogyasztói kölcsönszerződésnek minősül a pénzügyi intézmény és a fogyasztó között létrejött deviza alapú (devizában nyilvántartott vagy devizában nyújtott és forintban törlesztett) vagy forint alapú hitel- vagy kölcsönszerződés, pénzügyi lízingszerződés, ha annak részévé a 3. § (1) bekezdése vagy a 4. § (1) bekezdése szerinti kikötést is tartalmazó általános szerződési feltétel vagy egyedileg meg nem tárgyalt szerződési feltétel vált.

(1a)2 E törvény alkalmazásában fogyasztói kölcsönszerződésnek minősül – az (1) bekezdésben foglaltakon túl – a pénzügyi intézmény és a fogyasztó között létrejött deviza alapúnak nem minősülő deviza hitel- vagy kölcsönszerződés, pénzügyi lízingszerződés, ha azt az (1) bekezdésben meghatározott időpontok között kötötték, és annak részévé a 4. § (1) bekezdése szerinti kikötést is tartalmazó általános szerződési feltétel vagy egyedileg meg nem tárgyalt szerződési feltétel vált.

(2)3 E törvény hatálya nem terjed ki:

a) a hitelkártyához vagy fizetési számlához kapcsolódó és

b) az állami kamattámogatással nyújtott lakáscélú forint alapú

kölcsönszerződésre.

2014/40.

6. § (1) A pénzügyi intézményt a meg nem szűnt és a 2009. július 26. napját követően megszűnt fogyasztói kölcsönszerződés alapján elszámolási kötelezettség terheli.

(2) A 2009. július 26. napján vagy azt megelőzően megszűnt szerződés tekintetében a pénzügyi intézményt akkor terheli elszámolási kötelezettség, ha tudomása van arról, hogy a követelés nem évült el.

(3) A pénzügyi intézménynek – a 2009. július 26. napján vagy azt megelőzően megszűnt szerződés tekintetében – a fogyasztó kérésére el kell számolnia, ha a fogyasztó igazolja, hogy a pénzügyi intézmény engedményezett követelését vele szemben egy elszámolásra nem köteles pénzügyi intézmény (a továbbiakban: követeléskezelő) érvényesíti.

(4) A pénzügyi intézménynek akkor is el kell számolnia a fogyasztóval, ha a fogyasztó állítja és a pénzügyi intézmény nem vitatja, hogy a fogyasztó e törvényből eredő követelése nem évült el, vagy az el nem évülés tényét bíróság jogerős ítélete megállapította

Tehát az alapfeltételek:

 1. a kölcsönszerződés fogyasztói, azaz magánszemély kötötte, nem cég.
 2. a kölcsönszerződést 2004. május 1. után kötötték
 3. devizahitel, deviza alapú hitel vagy pénzügyi lízing vagy ugyanezek forint alapon
 4. lakáscélú, szabad felhasználású, gépkocsi finanszírozására kötött hitel vagy lízing
 5. jelenleg is élő, esetleg késedelemben lévő, vagy
 6. 2009. július 26. után felmondott vagy kifizetett szerződésekre is vonatkozik
 7. e dátum előtt megszűnt szerződések esetében csak akkor, ha a követelést engedményezték, így ezt azóta ez a követeléskezelő (faktorcég) érvényesíti

Nem érinti az elszámolás:

 1. a céges szerződéseket
 2. a hitelkártyatartozásokat
 3. a folyószámla-hiteleket
 4. az állami kamattámogatással nyújtott lakáscélú forint alapú kölcsönszerződéseket (pl. Fészekrakó)
 5. a 2004. május 1.-jén vagy korábban felvett hiteleket
 6. a 2009. július 26.-án vagy korábban megszűnt (kifizetett, felmondott), elévült szerződéseket