Emlékeztetők bírói szakmai tanácskozásokról

Kedves Olvasóink!

A közelmúltból néhány, a bíróságok ítélkezési gyakorlatát elősegítő szakmai megbeszélések anyagát adjuk közre. Álláspontunk szerint ezek az emlékeztetők (is) a bíróság honlapján elérhetőnek kellene lenniük minden állampolgár számára, de mivel ez nem így van, ezért a hozzánk eljuttatott dokumentumokat közreadjuk.

Készült az ún. devizahiteles végrehajtási pereket és nemperes végrehajtási ügyeket tárgyaló másodfokú tanácsok tagjainak 2016. február 22-én 13.00 órakor a Fővárosi Törvényszék Budapest, Markó u 27. II. emelt 55. szám alatti kollégiumi termében tartott megbeszélésén. Emlékeztető a 2016.február 22-i devizahiteles végrehajtási ügyekkel kapcsolatos értekezletről

A DH (Deviza Hiteles) törvények hatálya alá tartozó szerződések érvénytelenségével kapcsolatos perekkel foglalkozó konzultációs testület 2016. június 8. napján tartott ülésről (dr. Wellmann György a konzultációs testület vezetője): Emlékeztető 2016. június 8-i kúriai megbeszélésről

Emlékeztető az ún. devizahiteles ügyekben hozott végzések kapcsán felmerülő aktuális problémákról 2016. június 20-án tartott szakmai tanácskozásról. Fővárosi Törvényszék 2016.június 20-i szakmai tanácskozásának emlékeztetője

Az utolsó emlékeztető utolsó oldalának utolsó bekezdése (pirossal jelöltük a dokumentumban) igen figyelemre méltó megjegyzés a tanácskozás zárószavaként:
“A tanácskozás végén felmerült még az a kérdés, hogy a forintosítási törvényekre tekintettel van-e helye egyáltalán bírói útnak az árfolyamkockázatra hivatkozó keresetek esetében. Több, a perek érdemét érintő probléma is a jelenevők látókörébe került: ezekre a törvénykezési szünet után egy másik szakmai tanácskozáson visszatérünk.”