ERSTE szerződés 5-szörösen semmis!

dr Annau Mónika bírónő a keresettel egyezően a Hpt. 213.§ (1) b, c, d, e pontok miatt mondta ki a szerződés semmisségét a Ptk 239/A§(1) alapján. Ezen felül kiemelte – hivatalból észlelte! – , hogy a szerződés még az a) pont alapján is semmis, mivel a kölcsön forintban került folyósításra, és a szerződésben nincs forintban kifejezett kölcsönösszeg!

A szerződés 2009 májusi EUR alapú szerződés volt, 20 felsorolásos oklistával!!!!!
Ügyvéd: dr Czingula Katalin
Gratulálunk!