Ezt elhiszi valaki?

Kedves Olvasóink!

A bíróság tájékoztatása szerint közel hét és félezer kölcsönnel kapcsolatos per van folyamatban a bíróságokon, melyeknek csak egy része a devizás. A statisztika kiterjedhetne arra is, hogy a jogtípró beavatkozások miatt mennyi per szünt meg vagy ért véget a bíróságok befolyásolása miatt született döntések nyomán.

A 2013-as adatokkal összehasonlítva mindenki eldöntheti, hogy mit hisz el és mit nem:

Deviza – és forinthiteles peres eljárások 2013

Kiváncsian várjuk, hogy amennyiben az Európai Unió az előzetes döntéshozatali eljárásokban hozott ítéletei az adósok igazát támasztják majd alá, hogy óhajtja a magyar állam a kártérítést rendezni a tönkretett, kisemizett lakosság felé.

Devizahiteles perek a bíróságokon

A bíróságok előtt ezrével vannak folyamatban kölcsön-, hitel- és lízingszerződéssel kapcsolatos perek. Ezek egy része devizahitelekkel érintett. A törvényszékek, ítélőtáblák nyilvántartásai szerint 2017. augusztus 31-én 7450 darab devizahiteles per volt folyamatban.
Ez közel azonos mennyiség, mint amelyről korábban már tájékoztatást adtunk.
A devizahitelekkel kapcsolatban a közjegyzők és a végrehajtók előtt tízezrével lehetnek ügyek folyamatban.
forrás: http://birosag.hu/media/aktualis/devizahiteles-perek-birosagokon