Felmondás és felmondás

Kedves Olvasóink!

Néhány bank a (volt) deviza alapú kölcsönszerződést – nem teljesítés esetén – felmondja az adóssal, melyet magánokirati formában, postai úton közöl. Ezt a felmondást attól függetlenül, hogy az adós átvette vagy sem hatályosnak kell tekinteni az erre vonatkozó szabályok miatt, azonban erre alapozva végrehajtási eljárás nem indítható. Egy későbbi időpontban azonban a bank ugyanezt a szerződést – közjegyző által kiállított – közokirati formában is felmondja, mely közokirat alapján viszont már megindulhat a végrehajtási eljárás is.

Azonban a törvény nem teszi lehetővé, hogy egy szerződést kétszer mondjanak fel. Vagyis, ahol a bank magánokirati formában már felmondta a szerződést az később nem teheti meg újra közokirati formában sem.

Az ilyen esetekben született a bankot elmarasztaló ítéletek letölthetőek itt:

Itt pedig már eleve a közjegyző vonta vissza a záradékot: Kettős felmondás miatti záradék törlése közjegyző
jogerős: 
SKMBT_22318032714530

A banknak a magánokirati felmondás után csak Fizetési Meghagyással van lehetősége a követelése érvényesítésére. A 2018 január 1-től érvényes Polgári Perrendtartás szabályai az fizetési meghagyásos eljárásokra vonatkozóan ugyan nem változtak, de a perindítás és a pereskedés szabályait nagyban szigorították, ezért a fenti esetekben a bankoknak elméletileg nehezebb dolguk lesz. Természetesen majd a gyakorlat fogja megmutatni, hogy a bankok számára a változások pontosan mit jelentenek majd és mit az adósoknak.

Ha Önnek a bank felmondta a szerződését magánokirati formában majd később közokiratban is és megindult a végrehajtási eljárás, keressen fel mihamarabb hozzáértő jogi képviselőt a végrehajtás megszüntetése miatt!

Ügyvédlista