Gondolatok – Hajszál a levesben

Kedves Olvasóink!

Napok óta zavartan rohangálnak országszerte a postások a deviza alapú köcsönszerződések ügyében eljáró ügyvédek irodái között. A felbolydulás oka, hogy a bíróságok teljesen komolyan vették a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény (2014 38 Tv) 16.§-ában foglaltakat és ezrével küldik ki az peres eljárásokat felfüggesztő végzéseket. (eljárás felfüggesztése)

A bíróságoktól ez nem meglepő, hiszen pontosan azt várja el mindenki, hogy a törvényt helyesen de főleg eképpen értsék: “A bíróságok a jogalkalmazás során a jogszabályok szövegét elsősorban azok céljával és az Alaptörvénnyel összhangban értelmezik. Az Alaptörvény és a jogszabályok értelmezésekor azt kell feltételezni, hogy a józan észnek és a közjónak megfelelő, erkölcsös és gazdaságos célt szolgálnak.” (Alaptörvény 28. cikk)

Az ilyen és hasonló “kőbe vésett” nemes gondolatok teszik biztonságossá és kiszámíthatóvá egy ország polgárai számára a társadalmat melyben élnek. És ez mindenkit elégedettséggel tölt el. De ilyenkor van, hogy ott az a csúnya hajszál a levesben és feltesszük a kérdést magunknak:
Ha törvény rendelkezik arról, hogy egy szerződés mikor és miért semmis, akkor miért tartja szükségesnek egy ország vezetése, hogy egy másik törvényt írjon ugyanazon jogi helyzet rendezésére és miért értelmezi az ország összes bírája ezt a törvényt jobban a józan észnek és a közjónak megfelelő, erkölcsös és gazdaságos célúnak, mint a másikat?

A fotót dr. Kiss Gáll Évának és Káplár Jánosnak köszönjük! 😀