Hitelkártya Budapest Bank

Kedves Olvasóink!

Budapest Bank hitelkártya szerződésből eredő követelését utasította el a Bíróság.

A bírónő az elévüléssel kapcsolatban mondott ki lényeges dolgokat, nevezetesen hogy az elévüléset csak tértivényes felszólítás szakítja meg, mivel adós tudomására kell jutnia annak, hogy vele szemben ki, milyen összegben kíván követelést érvényesíteni.

Emellett jogszabályba ütközőnek találta azon Üzletszabályzateli rendelkezést (7. pont) miszerint az adós a küldeményt kézbesítettnek fogadja el akkor, ha a bank annak feladását igazolja.

Az ítélet letölthető itt: Budapest Bank