Hitex Lízing szerződés érvénytelen. Ennyi.

Kedves Olvasóink!
A Fővárosi Ítélőtábla megállapította, hogy az írásbeli elfogadó nyilatkozat hiányában a felek kamat mértékére vonatkozó megállapodása nem tekinthető írásban foglaltaknak, és a kamat mértékére vonatkozó megállapodás írásba foglalásának elmaradása a szerződés alaki érvénytelenségét okozza a Ptk. 217. § (1) bekezdése és a 218. § (1) bekezdése alapján.
A Hitex vesztett. Ennyi.
Az ítélet letölthető itt: Hitex