HS Jogállam TV dr. Bárdos Gergely vs. Budapest Bank

Kedves Olvasóink!

Ismét a Kúrián jártuk videofelvételt készíteni az ítélethirdetésről. Így az írásos mellett képi anyagok is bizonyítják az irányított ítélkezési gyakorlatot.

Tisztán Hpt. alapú végrehajtás megszüntetési perben a Kúria tanácsa megállapította, hogy mind a kombi, mind a türelmi idős annuitásos kölcsönszerződés megfelel a Hpt.213. (1) a) és e) pontoknak. Tulajdonképpen képlet sem kell, hiszen a fogyasztótól elvárható, hogy akár fejben is kiszámítsa a kamatot, hiszen a türelmi idő utáni tőketörlesztés még úgyis messze van…

AZ adós jogi képviselőjét igencsak feszélyezte a kézzel tapintható igazságtalanság, erre próbált is rávilágítani (lásd a felvétel 43:00-től).

Összefoglalás:

  • Felperes: Adós, jogi képviselője: dr. Bárdos Gergely;
  • Alperes: Budapest Bank, Életbiztosítással kombinált lakásvásárlási kölcsön (Életbiztosítás: ING Biztosító Zrt. vegyes életbiztosítási szerződés), szerződéskötés: 2008. január
  • Kereset tárgya: végrehajtás felfüggesztése
  • Elsőfok először: Hajdúböszörményi Járásbíróság 4.P.20.599/2014/5. Végrehajtás megszüntetve, a szerződés nem tartalmazza a törlesztő részleteket.
  • Elsőfok másodszor: Hajdúböszörményi Járásbíróság 4.P.20.217/2015/6. Végrehajtás megszüntetve, a szerződés nem tartalmazza a törlesztő részleteket.
  • Másodfok első alkalommal hatályon kívül helyezte, második alkalommal az elsőfokú ítéletet helybenhagyta: Debreceni Törvényszék 1.Pf.21.015/2015/7.
  • Kúria: visszatette elsőfokra
  • A per végrehajtás felfüggesztési volt a Budapest bank ellen. Semelyik szerződés sem tartalmazta a törlesztő részletek összegét egyáltalán, későbbi tájékoztatásban lett az csak megadva, amelyeknek átvételét sem ismerték el. Az egyik szerződés kifejezetten hivatkozta, hogy a törlesztő részletek száma ‘Egy’, habár havi teljesítés volt az elvárt. A kölcsönösszegek helyett felső határértékeket és finanszírozási limiteket tartalmaztak csak a szerződések, a tényleges kölcsönösszeg csak az értesítőkben került közlésre.

A felvételek megtekinthetők itt:

 1. rész

2. rész: