HS JogállamTV dr. Csikász Levente vs. Lombard

Kedves Olvasóink!

Az alábbi ügyben a felperes jogi képviselőjét elkísértük a Kúriára az ítélethirdetésre és videofelvételt készítettünk a tárgyalásról. Felperesi képviselő logikus érvelése főképpen a felek közötti konszenzus magyarázata körében meghallgatásra érdemes. (Felvétel első rész 8. percétől a 32. percig)

A Kúria hivatalból elutasította a felülvizsgálati kérelmeket, mert a pertárgyérték 3 millió forint alá esett.

A Kúria hibái:

 • Mivel nem tisztán vagyonjogi perről volt szó, hiszen a kereset a létre nem jöttség mellett tisztességtelenség okán érvénytelenségre is hivatkozott, ezért a pertárgyérték mértéke nem lehet releváns.
 • Ha hivatalból való elutasítás a döntés, a tárgyalás megtartása indokolatlan költség a peres feleknek és az adófizetőknek is.

Összefoglalás:

 • Felperes: Adós, jogi képviselője: Mészáros Ügyvédi Iroda; ügyintéző: Dr. Csikász Levente
 • Alperes: Lombard Finanszírozási Zrt.
 • Kereset tárgya: szerződés érvénytelenségének megállapítása létre nem jöttség és tisztességtelenségre való hivatkozás okkal is.
 • Elsőfok: Szegedi Törvényszék 11.P.21.799/2013/39.
 • Másodfok: Szegedi Ítélőtábla Pf.II.21.307/2015/5.
 • Kúria: Gfv.VII.30.358/2016/9.
 • A tanács tagjai: Dr. Vezekényi Ursula a tanács elnöke; Dr. Osztovics András előadó bíró; Dr. Farkas Attila bíró
 • Gépjárműkölcsön, hosszú futamidőre. Az első fokú döntés szerint minden rendben van a szerződéssel, amivel a másodfok is egyetértett, kivéve a törzskönyv birtokban tartását, ezért annak kiadását az opciós terhek töröltetése mellett megítélte az Adós javára.
 • A Kúria felé mindkét fél felülvizsgálati kérelemmel fordult.
 • A Kúria rövid ítéletével hivatalból elutasította azokat. (Letölthető itt: Gfv.VII.30.358/2016/9.)

Az ítélet teljes egészében megtekinthető itt: