Info – Törvénykezési szünet

Az ország bíróságain – a korábban kialakult gyakorlat alapján – július 15-től augusztus 20-ig tart a törvénykezési szünet, tehát polgári ügyekben a határidők számításakor ez az időszak nem vehető figyelembe.

A Polgári Perrendtartás vezette be 2009-től a törvénykezési szünet fogalmát: a polgári eljárásokban azóta minősül törvényezési szünetnek minden év július 15-e (a Bíróságok Napja, amikor valamennyi bírósági épület zárva tart) és augusztus 20-a közé eső időszak. A bíróságokon a nyári szabadságok kiadására ezen időszakban kerül sor. A fogalom jól ismert a nemzetközi gyakorlatban is, az Európai Unió Bíróságán is van törvénykezési szünet. A szünet ugyanis nem csupán a bíróságok működését érinti, kedvező az ügyfelekre, az üzleti szférára és a jogi képviselőkre nézve is: erre az időszakra esnek a nyári szabadságolások.

A polgári perrendtartásról szóló törvényben a jogalkotó szabályozta, hogy hogyan kell a határidőket a törvénykezési szünet ideje alatt számítani. A napokban megállapított határidőbe például nem számít bele a törvénykezési szünet időtartama. Ha pedig a hónapokban megállapított határidő például július 19-én járna le, – mivel augusztus 19-e még törvénykezési szünet – az augusztus 20-át követő első munkanapig tart.

A polgári ügyekben is van azonban kivétel, például ha a törvény soron kívüli eljárást ír elő. Ilyen lehet a szülői felügyeleti jog megszüntetése iránti per, a sajtó-helyreigazítási per, a megszüntetett munkaviszony helyreállítására irányuló per, kiemelt ügyek. Kivétel továbbá az előzetes bizonyítás, a végrehajtási per, illetve ha a felek ezt közösen kérik, vagy ha maga a törvény zárja azt ki, vagyis a jogalkotó rendelkezik mindig arról, hogy mely ügyek képeznek kivételt, a bíróságoknak pedig, mint jogalkalmazóknak, biztosítaniuk kell a folyamatos működést.

Büntetőügyekben a bíróságok folyamatosan ellátják a törvényi feladataikat, folyamatosan működnek a cégbíróságok. A kezelőirodák is nyitva tartanak, az ügyfelek benyújthatják a beadványaikat és az iratokba is betekinthetnek.
(forrás: http://birosag.hu/media/aktualis/torvenykezesi-szunet)

A fentiek alapján tehát a bankok által esetlegesen indítandó pereket a bíróságoknak a 2014. évi XXXVIII. törvény a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló törvényben foglaltak miatt le kell folytatniuk az ítélkezési szünet ellenére is.