KDB Bank végrehajtott…volna!

Kedves Olvasóink!

A KDB Bank végrehajtást kezdeményezett egy olyan szerződésre alapítva, melyről a Dunakeszi Járásbíróság bírái megállapították, hogy érvénytelen! Ez igen kellemetlen lehet a bankoknak, de az fogyasztókat bizonyosan nagy megelégedéssel tölti el, hogy a jogszerűtlen kisemmiző eljárásokat a bíróságok felismerik és megállítják.

A bíróság nagyon bölcsen megállapította, hogy a Hpt. 213.§ bármely pontja a szerződés teljes semmisségét eredményezi, mert ezt a jogszabályt némely bíróságok – sajnos feljebbvalók is -igen sajátosan részleges érvénytelenségnek ítélik:

A Hpt.213.§ (1) bekezdése bármelyik abban foglalt pont megsértése esetén a teljes fogyasztói szerződés semmiségét (érvénytelenségét), és nem magának az adott kikötésnek, vagy ahhoz kapcsolódó rendelkezésnek a semmisségét állapítja meg, részleges érvénytelenség alkalmazásának nincs helye.

Mivel a végrehajtani kívánt követelés (kölcsönszerződés) érvényesen nem jött létre, így ez alapján a végrehajtás alapjául szolgáló okiratot (végrehajtási záradékot) sem állíthatta volna ki a közjegyző, ezért a bíróság mind az I. rendű, mind a II. rendű felperessel szembeni végrehajtási eljárást a Pp. 369.§-ban foglaltakra tekintettel megszüntette.”

Gratulálunk az 1000. számú ügyvédi irodának a sikerhez!

1.P.20.957.2013.11_Dunakeszi Járásb.vh.megszünt.KDB.Dantesz_Watermark