Kettő az egyben a Budapest Autó ellen

Kedves Olvasóink!

“A Budapest Autós szerződésekkel (is) komoly gondok” vannak című hírünkben számoltunk be arról, hogy dr. Gönczi László ügyvéd úr gyűjtője lett a Budapest Autó ellen megnyert pereknek. Erre a hírre visszautalva kaptunk ma kézhez ismét egy ítéletet a sok közül.

A szerződés a Hpt. 213.§(1) c) d) és e) pontjainak nem felelt meg ezért érvénytelen és ezzel együtt a visszafizetés biztosítékául szolgáló kezesi szerződést is érvénytelenítette a bíróság így egy eljárásban két szerződést is sikerült semmissé tenni.

Kiemelendő az ítélet néhány fontos sora: “A bíróságok a jogalkalmazás során a jogszabályok szövegét elsősorban azok céljával és az Alaptörvénnyel összhangban értelmezik. Az Alaptörvény és a jogszabályok értelmezésekor az kell feltételezni, hogy a józan észnek és a közjónak megfelelő, erkölcsös és gazdaságos célt szolgálnak. Erkölcsös és gazdaságos célt szolgál az, hogy a kölcsönszerződés érvénytelenségének kimondásával egy időben az annak biztosítékául kötött készfizető kezesi szerződés érvénytelenségének megállapítására is sor kerül.”

17.P.86.509.2014.6.pkkb.semmis.BpAuto.dr.Gonczi

Gratulálunk! 🙂

További Budapest Autó elleni ítéletek letölthetőek itt