K&H Bank egyoldalú nyilatkozata érvénytelen

Kedves Olvasóink!

Érvénytelen a KH Bank (volt) deviza alapú kölcsönszerződésének azon pontja, melyben a Bank kiköti, hogy az adós mindenkori esetleges tartozásának a Bank általi egyoldalú közlésére már kiállítható az a közjegyzői okirat, mely alapján a végrehajtási eljárás is megindítható.

Az ítélet letölthető itt: 40.209-17-11.Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. – 2017. október 12.