K&H szabad felhasználású CHF kölcsön – SEMMIS

Semmisségi okok: a bíróság hivatalból észlelte a szerződés semmisségét az árfolyamrés, illetve annak megváltoztathatóságának hiányában, illetve a törlesztések esedékessége sincs a jogszabály által elvárt módon meghatározva. Ezek alapján sérül a Hpt 213 § (1) c), d) és e) pont is.

Megjegyzés: Ha a d) pont is sérül, azt már nem lehet helyreállítani!!

Ügyvéd: dr Bihari Krisztina

Gratulálunk!

K&H_TT

http://hitelsikerek.hu/wp-content/uploads/2013/09/KH_1_7.P.21.025-2012-16_TTBihari-Szeged.pdf

Olvassátok el a sajtó beszámolóját is!