Kockázat esetlegesen

Kedves Olvasóink!

Néhány hónappal ezelőtt a sajtóból értesülhettünk arról, hogy egy Németországi székhelyű ügyvédi iroda a Budapest Környéki Törvényszék előtt elsőfokon pert nyert. Az ügy kiemelten fontosnak számít, hiszen olyan időben született, amikor a devizahiteles törvények, és a jog kifacsart értelmezésével megalkotott jogegységi határozatok után, alig maradt már jogorvoslati lehetősége az adósoknak.

Az ügyben az adóst képviselő ügyvéd sikeresen bizonyította a bíróság számára azt, hogy a felperes hitelező a kölcsönszerződésben nem adott megfelelő tájékoztatást az árfolyam változásában rejlő valódi kockázatról és külön kockázatfeltáró nyilatkozat sem készült. A bíróság azt vizsgálta, hogy a kölcsönszerződésben az adósnak “adott tájékoztatás az egy általánosan tájékozott, ésszerűen figyelmes és átlagos fogyasztó számára a szerződéskötéskor világos, érthető volt-e, azaz a fogyasztó számára a tájékoztatásból kitűnt-e az, hogy az árfolyamváltozás hatására a törlesztőrészlet összege korlátozás nélkül megemelkedhet, az árfolyamváltozás iránya és mértéke előre nem állapítható meg, annak nincsen felső határa, továbbá az, hogy az árfolyamváltozás lehetősége valós, azaz a kölcsön futamideje alatt is bekövetkezhet.” (részlet az ítéletből)

Az ítéletben foglaltak szerint, a kölcsönszerződés azt ugyan rögzíti, hogy az adósok kötelesek az esetleges árfolyamváltozás miatti veszteségek viselésére, de arról egyáltalán nem állapodtak meg a felek, hogy ez milyen hatással lenne a törlesztőrészletekre, és egyáltalán ez a felmerülő veszteség miképpen realizálódna az adósnál, továbbá az esetleges szó használatával magát a kockázatot is kétségessé tette a hitelező, aki a szerződést szerkesztette. A Hpt. 203.§ (7) bekezdése alapján a (6) bekezdésben meghatározott kockázatfeltáró nyilatkozatnak tartalmaznia kell
a) devizahitel nyújtására irányuló szerződés esetén az árfolyamkockázat ismertetését, valamint annak hatását a törlesztő részletre,

Mindezek ismeretében a bíróság arra következtetésre jutott, hogy az árfolyamkockázat viseléséről való tájékoztatás tisztességtelen volt, ezért a szerződést érvénytelennek nyilvánította.

Kérésünkre az ügyben eljáró iroda megküldte számunkra a teljes ítéletet, melynek közzétételéhez az adós beleegyezésével hozzá is járultak.

Az ítélet letölthető itt: Árfolyamkockázatról való tájékoztatás hiánya miatt érvénytelen a szerződés

Gratulálunk az ügyben eljáró ügyvédeknek!

A korábbi sajtó cikk itt olvasható: Nem semmi: csak a tőke jár vissza