Korrekció

Kedves Olvasóink!

Az OTP Faktoring közvetlenül, míg a Merkantil Bank ügyvédi iroda bevonásával küld a tartozó ügyfelek részére, szinte teljesen megegyező tartalmú leveleket. Az értesítésekben tájékoztatnak az elmaradás és további költségek összegéről valamint a tartozás meg nem fizetése esetén várható következményekről. Ezeknek a leveleknek a tartalmát segítünk megérteni és igyekszünk elérni, hogy a jövőben a szövegezés korrekcióját fogyasztóvédelmi értékek mentén végezzék el.

Az OTP Faktoring levelében lévő megfogalmazás:

A Merkantil Bank ügyvédi irodán keresztül küldi a hasonló tartalmú értesítőt, ezért a Megbízó alatt a Merkantil Bankot kell érteni:

merkantil-felszolito-levele-reszlet-1

A teljes levél letölthető itt: Merkantil felszólító levele

Az OTP Faktoring leveléből idézett szöveg az átlagos értelmű és képességű fogyasztó számára ijesztőnek, fenyegetőnek tűnhet, hiszen a magyar nyelv szabályai szerint a tartalom azt sugallja, hogy a tartozás meg nem fizetése esetén végrehajtás vár az adósra. Ez félrevezető, hiszen a végrehajthatóság szabályairól nem tájékoztat, hanem azt sugallja, hogy a tartozás meg nem fizetése esetén akár végrehajtást is foganatosíthat egy minden egyéb költséggel megemelt összegre.

A Merkantil megbízottja, talán az ügyvédi tevékenységében való elhivatottsága miatt már körültekintőbben fogalmaz, hiszen kiegészíti a felszólítást azzal, hogy “…ezen igényérvényesítési eljárásban meghozatalra kerülő közjegyzői vagy bírósági végrehajtható határozat alapján…” lehetséges a tartozás behajtása. Sajnos azonban a tartozást ő is egyoldalúan kezeli, ezért a lehetséges következményeket sem esetlegesen, hanem tényként közli.

Kedves Olvasóink! Ha Önök a fentiekben idézett szöveget vagy ezekhez hasonlatos tartalmú értesítést kapnak: NE essenek pánikba! A leveleknek semmiféle jogkövetkezménye nincs. Egyetlen feladata van ezeknek a leveleknek, mégpedig az, hogy a hitelező közölje az aktuális, a saját nyilvántartása szerinti egyenleget, mely követelés valódiságát kizárólag bíróság előtt lehet bizonyítani. Sajnos előfordulhat, hogy a pénzintézetek túlzással, a fogyasztók számára félrevezetően kommunikálnak adott helyzeteket. Az ilyen esetek korrigálására, megszüntetésére a Felügyeletnek van hatásköre, ezért jelen cikkünket megküldjük az MNB Fogyasztóvédelmi Főosztálya számára is további intézkedésre.

Amennyiben Önnek tartozása van és azt Ön vitatja, akkor az alábbiakra lehet számítani azokban az esetekben, ahol nem terheli a követelést zálogjog:

  • A pénzintézet levélben, telefonon megkeresi Önt és a tartozás megfizetésére szólítja fel. Itt Önnek módjában áll egyezséget, megállapodást kötnie a tartozásának rendezésére.
  • Nincs megállapodás a tartozás továbbra is fennáll a pénzintézet átadja azt egy követeléskezelőnek (pl. OTP Bank az OTP Faktoringnak). Itt szintén van lehetőség egyezségre, megállapodásra.
  • Nincs megállapodás a tartozás továbbra is fennáll, akkor a követelésről Fizetési Meghagyást küld Önnek egy közjegyző. Erről az eljárásról itt olvashat bővebben: Ellentmondás fizetési meghagyásra
  • Ha az ügy perré alakult, akkor a pénzintézetet terheli annak a bizonyítása, hogy a követelése jogos. Az eljárás költségei is a követelést kérőt terhelik. Ebben a szakaszban már javasolt ügyvédi segítség igénybevétele (ez az Ön költsége)
  • Ha Ön a pert jogerősen elveszti, akkor és csakis akkor lehetséges, hogy a jogerős végzés birtokában foganatosítsanak végrehajtást az Ön jövedelme, vagyontárgyai terhére.

Látható, hogy a tájékoztató levélben kilátásba helyezett végrehajtás elérése egy hosszú és költséges folyamat utolsó állomása, ezért a feleknek sokkal indokoltabb a peren kívüli megállapodás. Sok esetben előnyösebb lehet, ha a közös megegyezéses eljáráshoz jogi vagy civil segítők közreműködését veszi igénybe, de semmiképpen ne ijedjen meg, ha a fentiekhez hasonló küldeményt kap.