Közjegyzők felelőssége

Kedves Olvasóink!

Egy korábbi (2013) jogerős ítéletet teszünk közzé, melynek lényege, hogy tisztességtelen a kölcsön folyósítását megelőzően a tartozás elismertetése, valamint a pénzintézet nyilvántartása szerinti tartozás (biankó jelleggel) előre való elismertetése. Szintén tisztességtelen az a szerződési feltétel, amely a szerződés bármely feltételének értelmezésére a fogyasztóval szerződő felet egyoldalúan jogosítja fel, így kizárólagosan a fogyasztóval szerződő felet jogosítja fel annak megállapítására, hogy teljesítése szerződésszerű-e, mellyel a bizonyítási terhet a fogyasztó hátrányára változtatja meg, ezért az adós ilyen esetben végrehajtás megszüntetési, illetőleg korlátozási per megindítására kényszerül, ahol őt terheli annak bizonyítása, hogy a végrehajtani kért követelés érvényesen nem jött létre.
Az ügyben az egyik alperes a közjegyző volt.

Az ítélőtábla úgyszintén rámutat ezen ítéletében, hogy ilyen esetben a közjegyzőnek meg kellett volna tagadnia közreműködését.
„…Az általános feltételek közül az ítélőtábla álláspontja szerint a jogellenesség megvalósult, mert a Kjt. 3. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel a II. rendű alperesnek meg kellett volna tagadnia a közreműködést a perbeli jogügylet kapcsán, mivel annak célja az előbbiekben kifejtettek miatt tisztességtelen…”

Az ítélet itt olvasható

Forrás: Hitelesmagyar

Olvasóinktól, közzétehető ítéleteket, várjuk a hitelsikerek@gmail.com címre!