A Lombard sem mehet szembe a fogyasztóvédelemmel

Kedves Olvasóink!

A Szegedi Járásbíróság európai szintű és a fogyasztóvédelmi szempontok elsődlegességét kimondó ítéletet hozott a Lombard ellen.

A Lombard viszontkeresetét lesöpörte, mondván, hogy a szerződés utólagos reparálása ellenkezik a fogyasztóvédelmi elvekkel.

A semmisségi okok a kamat és az árfolyamrés hiánya voltak vagyis a szerződés sértette a Hpt. 213.§ (1) bek. c.) pontját.

17.G.40566_2013 dr Kelemen Lombard 

Gratulálunk dr. Kelemen Balázs ügyvéd úrnak!

Több ítélet a Lombard ellen letölthető itt