Lombard fekete napja…

Kedves Olvasóink!

A Lombardról köztudomású, hogy huszonegyre is lapot húz, mert a krupié úgyis nekik pörget, de úgy tűnik, hogy egyes kasziókban fordult a kocka. Adósi oldalon kitűnő képviselet valamint a krupié jogszerű döntése nyomán két ítéletet is közzétehetünk, mely ügyekben a Lombard kiforgatott zsebekkel távozott a játékbarlangból.

Az ítéletek formabontó indoklását reméljük más ügyekben is viszontláthatjuk.

“A fellebbezésben felhozott azon újabb jogi érvelés körében, miszerint a 326/2011 (XII.28) Kormányrendelet 100.§ (3), (4) bekezdései alapján az alperes jogszerűen rendelkezhetett az üzletszabályzat révén a birtokában lévő törzskönyv alapján akár a gépjármű forgalomból történő kivonásáról, meghosszabbításáról, illetve forgalomba történő visszahelyezéséről, a törvényszék megjegyzi, hogy a hivatkozott jogszabályi rendelkezés a perbeli kölcsön és az azt biztosító szerződés megkötése után lépett hatályba, így rendelkezései jelen perben nem alkalmazhatóak, de alkalmazhatóságuk esetén sem igazolnák az alperesi érvelést, hiszen ez a szabályozása csa a törzskönyv birtoklására alapot adó szerződéses rendelkezés hatálya alatt jogosítja fel annak birtokosát (a letét jogcímén) a gépjárművel való rendelkezésre, ugyanakkor a bírtoklás jogcíme a már kifejtettek szerint a járulékos jellegből adódóan megszűnt.” A teljes ítélet letölthető itt: Lombard-TÖRZSKÖNYV-jogerős

 

“A bíróság a perbeli kölcsönszerződést vizsgálva megállapította, hogy az nem felel meg a deviza alapú kölcsönszerződés kritériumainak.” 

“Szintén nem tartalmazza a kölcsönszerződés sem a kamat mértékét, sem a THM számításnál figyelembe vett költségeket.” 

“Ezért a szerződés egyrészről, mint deviza alapú, másrészről, mint forint alapú kölcsönszerződés is semmisnek minősül” 

A teljes ítélet letölthető itt: Lombard kereset elutasítás