Mai jóhír-csokor autósoknak: BP Autó & Merkantil

Kedves Olvasóink!

Korábbi elmaradásunknak eleget téve tesszük közzé az alábbi híreket, ítéleteket. Ez alkalommal 3 autófinanszírozási kölcsön semmisségéről számolunk be, kezdjük rögtön a jogerős, másodfokú sikerrel:

Budapest Autó – Hpt 213 § (1) c) és e) pontjai szerinti teljes, valamint a d) pont szerinti részleges semmisség

Az árfolyamrés feltüntetésének hiányát a Fővárosi Törvényszék 45.Pf tanácsa a refinanszírozó bank árfolyamának alkalmazása felől közelíti meg:

“A felek szerződése … az irányadó árfolyamot egy a jogviszonyban részt nem vevő harmadik személy által az adottdevizanemre meghatározott és közzétett mindenkori deviza eladási vagy vételi árfolyamhoz kötötte, melyben az árfolyamrés mértékét a harmadik fél a saját üzletpolitikája függvényében szabadon változtathatja. Az így meghatározott árfolyamokat a felek közötti elszámolásban alkalmazni nem lehet, ezek hiányában azonban a szerződés nem teljesíthető. Ezért eredményezi az árfolyamrés megjelölésének hiánya a Ptk. 239.§ (2) bekezdése értelmében a teljes szerződés érvénytelenségét.”

FT 45.Pf.630.543_2014_5 BP Auto masodfok MéhesD

Gratulálunk dr Méhes Dávid ügyvéd úrnak!

Két további elsőfokú sikerről értesültünk még: a győri székhelyű Szegero Novus Kft hatékony támogatásának köszönhetően született szintén a Budapest Autó elleni teljes semmisség a Hpt 213 § (1) c) pontjára hivatkozással az árfolyamrés hiánya miatt, továbbá a Merkantil Bank ellen ért el hasonló sikert egy ügyvéd úr azzal, hogy a Hpt 213 (1) c) pontjába, illetve a 210 § (2) bekezdésébe ütközést sikerült bizonyítania. Az ítéleteket írásba foglaltan még nem kaptuk meg.

Gratulálunk minden adósnak és jogi képviselőiknek!

Olvasson további Budapest Autó, illetvel Merkantil Bank elleni ítéleteket is!