Már egyértelmű, hogy tisztességtelen.

Kedves Olvasóink,

Szerencsére a bíróságok nagy része egyetért abban, hogy tisztességtelen a deviza alapú szerződésekben alkalmazott azon kikötés, amelyben az adós aláveti magát annak, ahogy a mindenkori tartozásának és kötelezettségének mértékét a bank jogosult meghatározni és azt minden további egyeztetés nélkül végrehajtható okirat kiállításának alapjául venni.

A bankok jogi képviselői gyakran próbálnak azzal a hivatkozással kibújni a szerződéses kikötés vizsgálhatósága alól, hogy a nyilvántartások vezetését jogszabályok szerint végzik, ezért az minden törvényi előírásnak megfelel, tehát nem lehet tisztességtelen. A különböző bíróságokon született ítéletek indoklásaiban a bírák azonban egyre inkább egységes állást foglalnak ennek az ellenkezőjéről, miszerint:

“A szerződési feltétel tisztességes jellegének megállapíthatósága pedig nem áll összefüggésben az alperesi bank azon kötelezettségével, hogy a jogszabályoknak megfelelő nyilvántartást kell vezetnie.” (OTP ténytanúsítvány jogerős, 5. oldal)

Tehát igen, vizsgálható eme kikötés tisztességtelensége, ezért a felismerésért a bíróknak jár a 10 pont.

Ám annak ellenére, hogy egyre több bíróságon ezt a kikötést már egyértelműen tisztességtelennek tekintik, továbbra is ott a kérdés, hogy miért kell ezt minden szerződésnél bíróság előtt bizonyítani? (korábbi cikkünk erről: Mi van a tojásban?) Sajnos a jogalkotók, amikor a deviza alapú szerződésekbe visszamenőleges hatállyal beavatkoztak, csak olyan szerződéses rendelkezéseket változtattak meg, mely a bankok számára hasznot az adosók számára pedig csak veszteséget generált és azokat a kikötéseket, melyek nyilvánvalóan tisztességtelenek, de a közvetlen végrehajthatóságot segítik, érintetlenül hagyták. Persze ebben semmi meglepő nincs.

A ténytanúsítvány tisztességtelenségét kimondó ítéletek (Némethi Ügyvédi Irodától) letölthetők itt: