MKB Bank Zrt. is hamis lapokkal játszik

Kedves Olvasóink!

A Fővárosi Ítélőtábla tanácsa az MKB Bank Zrt. által használt “svájci frank magánhitel” szerződés egyes kikötéseinek tisztességtelenségét egyúttal érvénytelenségét is megállapította az ítéletében. Az ügy előzményeként az elsőfokú bíróság nem találta tisztességtelennek a vitatott pontokat, ezért a keresetet elutasította. Szerencsére a másodfokú bírák, akik – egyre gyakrabban – az uniós jogi írányelveket is adoptálják az ítélkezési gyakorlatukba, felismerték, hogy az alsóbb bíróság nem döntött helyesen és az ítéletében helyt adott a dr. Ölveczky István ügyvéd úr által képviselt felperesi kérelemnek.

Az oklista nem világos, nem egyértelmű, nem érthető, nem részletes:
“Sem a szerződés sem az üzletszabályzat nem tartalmaz világos, egyértelmű, érthető és részletes oklistát a hiteldíj, a késedelmi kamat, illetve az üzletszabályzat és a kondíciós lista egyoldalú megváltoztathatóságának feltételeiről.

Nincs felmondási jog:
“Az ítélőtábla megjegyzi, hogy az üzletszabályzat 1.2.3. pontja felmondási jogot csak az üzletszabályzat módosításának esetére tartalmaz, a szerződés és a kondíciós lista módosítása esetén ez a jogosultság a fogyasztót nem illeti, ezért a hivatkozott szerződési kikötések a 18/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 2. § d) pontja alapján is tisztességtelenek.

A mindenkori üzletszabályzat érvényességének kikötése is tisztességtelen:
“Semmis továbbá a szerződés 9.4. pontjának utolsó bekezdése, mert az a szerződés részévé teszi mindenkori üzletszabályzatot, amelynek az alperes általi módosítása áttételesen a szerződési tartalom alapos ok nélküli egyoldalú megváltoztatását eredményezheti.”

További részletek az ítéletben olvashatóak, a lényeget a végén nyilakkal jelöltük:
5.Pf.21.882.2013.4.Főv.Ít.részl.semmis.MKB.dr.Ölveczky_Watermark

Gartulálunk! 🙂